Bouwen, verbouwen en wonen

 • Bouwen en verbouwen met of zonder vergunning

  Wie wil bouwen of verbouwen of een andere activiteit wil gaan uitvoeren in en om zijn/of haar directe omgeving heeft meestal een vergunning nodig.

 • Publiekrechtelijke beperkingen

  Als u een huis of stuk grond koopt (volgens het Burgerlijk Wetboek een onroerende zaak) is het van belang te weten wat u er wel of niet mee mag of wat u er juist mee moet.

 • Beschermd dorpsgezicht

 • Bestemmingsplannen

 • Omgevingsvergunning

  Voor klussen zoals slopen, bouwen en kappen in en rond uw woning of bedrijf heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Voorheen bekend als bouwvergunning.

 • Sloopmelding

  Voordat u een gebouw gaat slopen, moet u altijd een sloopmelding aan de gemeente doen.

 • Principe-uitspraak aanvragen

  Wanneer u wilt bouwen of verbouwen en u weet niet zeker of uw plannen haalbaar zijn, dan kunt u een zogenoemde principe-uitspraak vragen.

 • Welstandscommissie

  De Welstandscommissie beoordeelt veel van de bouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) nodig is.

 • Erfgoedverordening

 • Kadastrale informatie

  Het kadaster verzamelt gegevens over de ligging van vastgoed en de rechten die daar bij horen. Denk aan eigendom en hypotheek.

 • Straatnaamgeving

  De gemeente heeft de plicht om te zorgen voor een goede adressering van woningen, panden en andere objecten.

 • Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

  Als u in de openbare grond een kabel of een leiding wilt leggen heeft u toestemming nodig.

 • Rioolaansluiting

  Riolering zorgt voor inzameling en transport van afvalwater en voor goede afwatering van de wijken en buurten waarin wij wonen.

 • Rioolonderhoud

  Riolering zorgt voor inzameling en transport van afvalwater en voor goede afwatering van de wijken en buurten waarin wij wonen.