Volkstuinen

In Alblasserdam kunt u een volkstuin huren. Dit kan bij de gemeente of bij een volkstuinvereniging.

Volkstuin huren via een volkstuinvereniging

De gemeente kent 2 volkstuinverenigingen

 1. Volkstuinvereniging Alblasserdam aan het einde van de Plantageweg.
 2. Volkstuinvereniging Blokweer aan de Molensingel.

Om in aanmerking te komen voor een tuin bij een volkstuinvereniging neemt u contact op met het bestuur van de vereniging.

Volkstuin huren van de gemeente

Een aantal tuinen in 't Hoendersnest worden door de gemeente verhuurd. Hiervoor werken wij met een wachtlijst. Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden om een volkstuin te mogen huren.

U meldt zich aan door een brief te sturen naar: Gemeente Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam t.a.v. afdeling Ruimtelijke Ordening onder vermelding van “volkstuin”. In deze brief vermeldt u uw voorletters, achternaam, geboortedatum, woonadres, mailadres en telefoonnummer.

Voorwaarden voor huren via de gemeente
 • Verhuur vindt plaats aan een inwoner van onze gemeente die is ingeschreven op een wachtlijst. De huidige wachtlijst blijft bestaan en vullen we aan met nieuwe inschrijvingen. Deze wachtlijst is voor intern gebruik en kan vanwege persoonsgegevens niet worden ingezien of verstrekt. 
 • Een gegadigde wordt ingeschreven als wij een verzoek per brief ontvangen gericht aan Gemeente Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam t.a.v. afdeling Ruimtelijke Ordening onder vermelding van “volkstuin”. In deze brief moet vermeld zijn de voorletters, achternaam, geboortedatum, woonadres, mailadres en een telefoonnummer waarop de gegadigde overdag is te bereiken. De gegadigde is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de ingeschreven gegevens. 
 • Inschrijving is slechts mogelijk als aan de voorwaarden a. en b. wordt voldaan en alle benodigde gegevens zijn aangeleverd.
 • Met betrekking tot de wachtlijstprocedure gelden de volgende spelregels:
  • Bestaande afspraken in lopende huurovereenkomsten worden gerespecteerd.
  • Ruilen van volkstuin onderling is niet toegestaan.
  • Als gegadigde al een volkstuin huurt van ons dan mag deze niet een 2e volkstuin huren. 
  • Een gegadigde mag wel wisselen van volkstuin als de gegadigde een aanbod krijgt. Wij vinden het namelijk belangrijk dat volkstuinen verdeeld zijn tussen verschillende huurders. 
  • Een gegadigde mag eenmaal een aanbod afwijzen onder behoud van volgorde van datum inschrijving. 
  • Indien een 2e aanbod niet aanvaard wordt, vervalt de inschrijving.
 • Als een volkstuin ter vrije beschikking komt, volgen we de volgende stappen:
  • De eerste op de wachtlijst wordt per mail en/of telefoon benaderd;
  • Als de eerste op de wachtlijst niet via de overgelegde gegevens bereikbaar blijkt te zijn dan vervalt de inschrijving en wordt de volgende op de wachtlijst benaderd;
  • De gegadigde krijgt van de gemeente een aanbod;
  • De huurprijs en de overige voorwaarden worden vastgesteld aan de hand van het prijsbeleid en het grondbeleid;
  • Het aanbod geldt 2 weken, in het geval het aanbod wordt afgewezen wordt de volgende op de wachtlijst benaderd;
  • Na aanvaarding van het aanbod publiceert de gemeente het voornemen tot verhuur;
  • Indien er zich geen andere gegadigde meldt naar aanleiding van de publicatie, wordt een huurovereenkomst gesloten.
  • Door het sluiten van de overeenkomst vervalt de inschrijving.
  • De huurder mag zich wel opnieuw inschrijven om in de toekomst gelegenheid te krijgen om te wisselen van volkstuin en komt door inschrijving op dat moment onderaan de wachtlijst.
 • Als er geen gegadigden meer op de wachtlijst zijn ingeschreven vervalt deze beleidsregel.