Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Alblasserdam vindt het belangrijk dat de informatie op onze website klopt en duidelijk is. Iedereen moet onze website eenvoudig kunnen gebruiken. We houden daarbij de richtlijnen van de overheid aan. In deze toegankelijkheidsverklaring staat aan welke eisen wij nog niet voldoen. We geven hier ook aan wanneer we denken daar wel aan te kunnen voldoen.

De toegankelijkheidsverklaring van de website van Gemeente Alblasserdam is recent verlopen. Hierdoor heeft de website momenteel een toegankelijkheidsscore D: voldoet niet. Op de website digitoegankelijk.nl leest u meer hierover. Momenteel zijn we bezig met het geven van een opdracht aan een bureau voor een nieuwe audit. Daarmee krijgen we weer een actuele toegankelijkheidsscore en punten waarop we kunnen verbeteren. Ondertussen blijven wij ons inzetten voor een toegankelijke website.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen.

  • Controle vóór publicatie: onze redactie toetst alle teksten en andere onderdelen op toegankelijkheid.
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd. Daarnaast volgen ook steeds meer collega's buiten de redactie een training, zodat zij toegankelijke content aanleveren.
  • De websites worden periodiek getest op toegankelijkheid door een derde partij.
  • Wekelijks wordt de website door het programma Siteimprove getoetst op toegankelijkheid. De verbeterpunten die hieruit naar voren komen, gebruiken we om de website te blijven verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om: juist gebruik van koppen, gebruik van alt-teksten en duidelijke linkjes. Verder gaat uit onze aandacht uit naar het verminderen van het aantal PDF-bestanden en het bieden van een alternatief. Problemen die wij niet kunnen oplossen, sturen wij door naar onze ontwikkelaar Green Valley.

Uw reactie

Hebt u ideeën of suggesties om de toegankelijkheid van onze website beter te maken? Laat het ons weten.