Rioolaansluiting

Riolering zorgt voor inzameling en transport van afvalwater en voor goede afwatering van de wijken en buurten waarin wij wonen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het hoofdriool en het deel van de huisaansluiting dat in openbare grond ligt. De woningbezitters zijn verantwoordelijk voor het deel van de huisaansluiting dat op eigen terrein ligt. De rioolstelsels zijn niet allemaal hetzelfde. Sommige zamelen schoon regenwater en vuil afvalwater apart in. In andere stelsels komen regenwater en afvalwater samen.

Rioolaansluiting aanvragen

Om een aansluiting te maken op het gemeentelijke hoofdriool doet u een rioolaansluitverzoek. Bij uw verzoek ontvangen wij graag als bijlage een tekening met de plek waar u de aansluiting wenst.

Rioolaansluitverzoek

Technische voorwaarden

Voor de technische voorwaarden zoekt u contact met de afdeling Buitenruimte via 14078 of het contactformulier.

Daadwerkelijke aansluiting na 4 weken

Als de aanvraag bij ons binnen is, duurt het circa 4 weken voor u op het riool wordt aangesloten.