Buitenruimte

Als de openbare ruimte door nieuwe ontwikkelingen of reconstructies wijzigt, stellen wij eisen aan de kwaliteit en de vormgeving. De voorwaarden zijn opgenomen in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) van Alblasserdam.

De gemeente past de LIOR toe bij de eigen reconstructiewerken. Voor projectontwikkelaars is de LIOR bestemd als richtlijn voor het ontwerp en de aanleg van de buitenruimte die na aanleg in eigendom en/of beheer van de gemeente komt.

De LIOR bestaat uit twee delen. Een procesbeschrijvend deel met de afspraken en verplichtingen van de partijen en een kwaliteitsbeschrijvend deel waarin de eisen aan materiaal en vormgeving staan beschreven. De standaarddetails horen bij de kwaliteitsbeschrijving.

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Alblasserdam deel 1

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Alblasserdam deel 2

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Alblasserdam standaarddetails