Opkoopbescherming - uitleg en formulier

Woningen met een koopprijs tot NHG-bedrag moeten worden bewoond door hun eigenaar. Daartoe hebben we de opkoopbescherming ingevoerd. In sommige situaties is deze regel niet van toepassing en kunt u een ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

De gemeente Alblasserdam wil dat inwoners gemakkelijker een geschikte en betaalbare koopwoning kunnen vinden. Daarom moeten betaalbare koopwoningen zoveel mogelijk worden bewoond door de eigenaar(s). Het opkopen van goedkopere panden, om ze vervolgens te gaan verhuren, proberen we zoveel mogelijk tegen aan. Daarom hebben we in het najaar van 2022 de opkoopbescherming ingevoerd. 

Uitzonderingen

Er zijn een paar situaties waarin er de opkoopbescherming niet geldt. Bijvoorbeeld:

  • als de eigenaar de woning in gebruik geeft aan een woningzoekend familielid (1e of 2e graads verwantschap met de eigenaar)
  • als de eigenaar de woning minimaal 12 maanden zelf heeft bewoond en de woning voor maximaal 12 maanden aan een ander verhuurt (niet zijnde toeristische verhuur)
  • als de woonruimte een onlosmakelijk onderdeel is van een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte.

In dit soort situaties kunt u een vergunning aanvragen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). U vult hiervoor dit formulier in. Stuur het retour naar: 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Team Vergunningen
Postbus 550
3300 AN Dordrecht

De Omgevingsdienst beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet en kan een vergunning afgeven. Op die manier kan iemand anders dan de eigenaar in het pand kan gaan wonen. 

Bijzondere situaties

Er zijn nog enkele situaties waarin het mogelijk is om een vergunning te krijgen. U kunt hierbij denken aan:

  • een woonruimte die in opdracht van de gemeente is aangekocht
  • een woning die door de gemeente of zorgaanbieder is aangekocht om te worden verhuurd aan cliënten met een zorgindicatie.

Ook in dit soort situaties dient u een aanvraag in bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). U vult hiervoor bovenstaand formulier in en stuur het op naar de Omgevingsdienst. Zij beoordelen uw aanvraag en geven daarna een terugkoppeling.