Adviescommissie omgevingskwaliteit

Sinds 1 maart 2022 kennen wij de adviescommissie omgevingskwaliteit. Deze commissie is in de plaats gekomen van de erfgoedcommissie en de welstandscommissie.

De adviescommissie beoordeelt plannen van inwoners en ondernemers die iets kunnen beteken voor de omgeving. De commissie kijkt daarbij naar welstand, erfgoed en stedenbouw en komt met één advies. 

Omgevingstafel

De adviescommissie zal mogelijk aanschuiven bij de op te richten Omgevingstafel. Dit is een overleg van de gemeente met haar belangrijkste partners zoals bijvoorbeeld het waterschap, de provincie, het Rijk, de omgevingsdienst, de veiligheidsregio en de GGD. Aan de Omgevingstafel bespreken deze organisaties plannen van inwoners en ondernemers.

Omgevingswet

De komst van de adviescommissie omgevingskwaliteit en ook van de Omgevingstafel hebben te maken met de nieuwe Omgevingswet. Deze wet vervangt alle aparte wetten die gaan over de omgeving. Denk aan wonen, water, milieu en natuur. Het doel van de Omgevingswet is om het omgevingsrecht voor inwoners makkelijker en duidelijker te maken. Het hebben van één adviescommissie voor de omgevingskwaliteit kan daaraan bijdragen.

Samenstelling

De adviescommissie bestaat uit mensen met kennis en ervaring op het gebied van welstand, erfgoed en stedenbouw.  Zij komen van de Vereniging Dorp Stad en Land waar de gemeente lid van is. In de adviescommissie zit een vertegenwoordiger van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard. Die heeft lokale kennis en behartigt de lokale belangen. De heer Peet van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is ambtelijk ondersteuner van de adviescommissie.

Vergaderingen

De adviescommissie omgevingskwaliteit vergadert in de even weken op dinsdag van 13:30 tot 15:00 uur. Wilt u bij een vergadering zijn of wilt u de agenda bekijken? Neem contact op met dhr. Peet van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 078 -770 8585