Beschermd dorpsgezicht

Het college van B&W heeft het beschermd dorpsgezicht in het leven geroepen. In deze beeldbepalende delen van het dorp mag u bijvoorbeeld niet zomaar een pand slopen.

Het beschermd dorpsgezicht is in lijn met de Erfgoedverordening Alblasserdam 2013. Ook de monumentencommissie, de Historische Vereniging West-Alblasserwaard en de commissie dorpsbehoud zijn betrokken bij het bepalen van het beschermd dorpsgezicht.

Het beschermd dorpsgezicht van Alblasserdam

De basis voor het beschermd dorpsgezicht is het cultuurhistorisch onderzoek van Bureau BAAC. U kunt het rapport hier downloaden (let op: groot bestand). Op onderstaande kaart ziet u welk gebied beschermd dorpsgezicht is.

•  Kaart gebied beschermd dorpsgezicht

Beeldbepalende panden

De bebouwing in Alblasserdam is belangrijk voor het karakter van het dorp. Daarom heeft het college van B&W 331 gebouwen en andere objecten aangewezen als beeldbepalend. Eigenaren en bewoners zijn op de hoogte gebracht en konden advies geven. Op 26 november 2013 nam het college een definitief besluit over het beschermd dorpsgezicht. Welke panden beeldbepalend zijn, leest u op deze lijst.

•  Lijst beeldbepalende zaken

Gevolgen van het beschermd dorpsgezicht

Aanvragen omgevingsvergunningen voor zaken binnen het beschermd dorpsgezicht worden ook beoordeeld door de Erfgoedcommissie. Gebouwen en andere objecten die beschermd dorpsgezicht zijn, kunnen niet zonder advies van de Erfgoedcommissie worden gesloopt. U heeft dus niet genoeg aan de gebruikelijke vergunning om te slopen. U moet ook het advies van de Erfgoedcommissie afwachten. Meer informatie vindt u via onderstaande links.