Kunst en cultuur

Meer informatie over kunst, cultuur en historisch erfgoed.

 • Monumenten

  Monumenten zijn belangrijk door hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of omdat ze cultuurhistorische waarde hebben.

 • Beschermd dorpsgezicht

  Het college van B&W heeft het beschermd dorpsgezicht in het leven geroepen. In deze beeldbepalende delen van het dorp mag u bijvoorbeeld niet zomaar een pand slopen.

 • Archeologie

  Binnen onze gemeente hebben we al talrijke archeologische vondsten gedaan. Naar verwachting zijn er nog meer schatten in onze grond te vinden. Archeologische waarden hebben als cultureel erfgoed, naast een wetenschappelijke waarde, een waarde voor de samenleving als geheel.

 • Erfgoedverordening

  Met de Erfgoedverordening beschermen we de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Alblasserdam.

 • Erfgoedcommissie

  De Erfgoedcommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de bescherming en het onderhoud van erfgoed. Ook als er een aanvraag is voor een vergunning die te maken heeft met erfgoed, adviseert de commissie het college, gevraagd en ongevraagd.

 • Adviescommissie omgevingskwaliteit

  Deze commissie is in de plaats gekomen van de erfgoedcommissie en de welstandscommissie.