Kunst en cultuur

  • Monumenten in Alblasserdam

    Monumenten zijn belangrijk door hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of omdat ze cultuurhistorische waarde hebben.

  • Beschermd dorpsgezicht

    Het college van B&W heeft het beschermd dorpsgezicht in het leven geroepen. In deze beeldbepalende delen van het dorp mag u bijvoorbeeld niet zomaar een pand slopen.

  • Erfgoedverordening

    Met de Erfgoedverordening beschermen we de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Alblasserdam.

  • Straatnaamgeving