Splitsingsvergunning

Wilt u uw bestaande woning of pand opdelen in meerdere woningen? Dan heeft u eerst een omgevingsvergunning nodig. U voegt namelijk een woning toe aan het woningbestand.

De bouwkundige splitsing

De splitsingsvergunning vraagt u aan op basis van de Huisvestingsverordening. Let op, u heeft eerst een omgevingsvergunning nodig wanneer u uw bestaande woning of pand wilt opdelen in meerdere woningen. U voegt namelijk een woning toe aan het woningbestand.

Hiervoor vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het bouwkundig splitsen van een woning of pand. Hieronder leest u wat u doet:

  • Vraag een omgevingsvergunning aan met de activiteit 'Bouwen' via www.omgevingsloket.nl.
  • Toon aan dat de nieuwe woning(en) aan het Bouwbesluit voldoet. Dit betekent bijvoorbeeld dat de woningen brandveilig zijn, maar ook dat de woning een keuken en een badkamer heeft. 

Als u de vergunning krijgt, ontvangt u ook een huisnummer.

De splitsing in appartementsrechten

Na de bouwkundige splitsing van het pand wilt u de woningen misschien wel verkopen. U krijgt via een splitsingsvergunning toestemming om uw eigendomsrechten (voor een deel) te splitsen. Met deze vergunning kunt u naar de notaris voor de kadastrale splitsing. 

Voor de splitsing in appartementsrechten doet u het volgende:

Bij de splitsing van het pand in 4 of minder woningen kunt u op de pagina van OZHZ digitaal de splitsingsvergunning aanvragen.

Bij de splitsing van het pand in 5 of meer woningen kunt u bij de gemeente de splitsingsvergunning aanvragen. Voor de aanvraag heeft u nodig:

•    Splitsingsplan
•    Puntentelling (alleen bij huurwoningen)
•    Concept splitsingsakte
•    Rapportage over de staat van onderhoud van het gebouw
•    Meerjaren onderhoudsprogramma
•    Opgave van de voorschotbedragen per appartementsrecht

De aanvraag voor de splitsing van een pand in vijf of meer woningen stuurt u naar:

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Johan de Wittstraat 140
3311 KJ Dordrecht


Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen en/of de splitsingsvergunning kunt in de Legesverordening terugvinden.

Afhandeling

Het afhandelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning moet volgens de wet binnen 8 weken. Dat kan één keer met 6 weken verlengd worden. De aanvraag kan ook stopgezet worden. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn. U voldoet bijvoorbeeld niet aan de eerder genoemde eisen.