Kadastrale informatie

Het kadaster verzamelt gegevens over de ligging van vastgoed en de rechten die daar bij horen. Denk aan eigendom en hypotheek.

Behalve gegevens van vastgoed houdt het kadaster ook gegevens van schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken bij. Het (rijks)Kadaster in Rotterdam beheert de kadastrale gegevens over Alblasserdam. U kunt bij het kadaster gegevens opvragen.

Kadastrale informatie

In het kadaster vindt u per perceel informatie over:

  • het zakelijke recht (wie is de eigenaar of erfpachter van gebouwen of grond)
  • gegevens zoals de oppervlakte, koopprijs en of een gebouw een monument is
  • de ligging van het perceel, globaal aangegeven op de kadastrale kaart
  • hypotheken en beslagen
  • wettelijke beperkingen (bijvoorbeeld monumentale status

Via de website van het kadaster kunt u verschillende producten bestellen met informatie per kadastraal perceel.

Erfgrens

Wilt u precies weten waar de (erf)grens ligt dan kunt u bij het kadaster een schets met meetgegevens kopen. Ook kunt u het kadaster vragen de grens ter plaatse aan te wijzen.Hieraan zijn kosten verbonden. Neemt u hiervoor contact op met het klantcontactcenter van het kadaster via telefoonnummer 088 183 22 00.

Hoe vraag ik informatie bij het Kadaster op?

Voor het aanvragen van een kaart of uittreksel uit het kadaster neemt u contact op met het klantcontactcenter van het Kadaster via telefoonnummer 088 183 22 00.

Hoe lang duurt het voor ik de informatie ontvang?

U krijgt de informatie zo snel mogelijk toegestuurd.

Wat kost de informatie?

Informatie over de kosten leest u op de website van het kadaster.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: