Sloopmelding

Voordat u een gebouw gaat slopen, moet u altijd een sloopmelding aan de gemeente doen.

Zo willen we verspreiding van asbest door onverstandig slopen of verbouwen voorkomen. Aan de sloopmelding voegt u een asbestinventarisatierapport toe. Dit rapport laat u maken door een gecertificeerd bedrijf. De sloopmelding dient u in via het omgevingsloket online.

Asbest

Vroeger werd asbest veel gebruikt omdat het sterk is, tegen zuren kan en goed isoleert. Het kan voorkomen in:

  • vloerbedekking
  • golfplaten
  • verschillende soorten wand-, plafond- en gevelbekleding

Het is moeilijk om vast te stellen of materiaal asbest is of bevat.

Sloopmelding aanvragen

U heeft een sloopmelding nodig als u asbest wilt verwijderen uit uw eigen woning. Nadat de gemeente een akkoord heeft afgegeven op uw sloopmelding, kunt u zelf een aantal asbesthoudende materialen uit uw woning verwijderen. Wat u precies mag weghalen staat in de Bouwverordening Alblasserdam 2010 (zie wetgeving). Een sloopmelding is alleen bestemd voor particulieren. Bedrijven zijn altijd verplicht om een sloopvergunning aan te vragen.

Na de aanvraag

Binnen 8 werkdagen na ontvangst van uw sloopmelding hoort u of u het asbest mag verwijderen. De behandeling van uw aanvraag kost u niets.

Toezicht op verwijderen asbest

Namens de gemeente houdt de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) toezicht op het verwijderen van asbest. Toezichthouders van OZHZ doen steekproeven op plekken waar asbest wordt weggehaald.

Wetgeving

Voor het verwijderen van asbest geldt de volgende wetgeving:

•  Bouwverordening Alblasserdam
•  Asbestverwijderingsbesluit