Vergunningen en toestemmingen

 • Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

  Voor het schenken van (zwak)alcoholische dranken buiten een horecagelegenheid of tijdens evenementen heeft u een ontheffing nodig. De gemeente geeft alleen een ontheffing bij evenementen. Wij baseren ons op de alcoholwet.

 • Bingo organiseren

  Wanneer u als vereniging een klein kansspel organiseert, heeft u geen vergunning nodig. Onder klein kansspel valt bijvoorbeeld Bingo.

 • Bouwen en verbouwen met of zonder vergunning

  Wie wil bouwen of verbouwen of iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft meestal een vergunning nodig.

 • Collectevergunning

  Voor het houden van een collecte is een vergunning nodig.

 • Demonstratie, stille tocht of betoging

  Volgens de wet Openbare Manifestaties mag u een demonstratie of betoging houden. U moet daarvan wel vooraf een melding doen bij de gemeente.

 • Evenement organiseren

  Een voor publiek toegankelijke ‘verrichting van vermaak’ valt onder evenement.

 • Grafbedekking

  Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf heeft u een vergunning nodig.

 • Huisnummer toekenning

  Heeft u een extra huisnummer nodig? Bijvoorbeeld doordat u uw woning of een gebouw verbouwd heeft. Dan kunt u dat aanvragen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 • Kapvergunning

  Een kapvergunning heet officieel een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen.

 • Leegstandvergunning

  Met een leegstandvergunning geeft de gemeente u toestemming om woonruimte tijdelijk te verhuren op grond van de Leegstandwet. U kunt deze vergunning aanvragen voor een woning die gesloopt of gerenoveerd gaat worden.

 • Loterij organiseren (klein kansspel)

  U heeft een vergunning kansspel nodig als personen bij een klein kansspel prijzen of geld kunnen winnen.

 • Omgevingsvergunning

  Voor klussen zoals slopen, bouwen en kappen in en rond uw woning of bedrijf heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Voorheen bekend als bouwvergunning.

 • Ontheffing verkeers- en vervoersplan (RVV)

  Wilt u tijdelijk een voertuig of materialen op de openbare weg plaatsen of ergens rijden of parkeren waar dat niet mag? Dan vraagt u een APV-omgevingsvergunning of een RVV-ontheffing aan.

 • Rampenbestrijding

  Gemeenten en hulpdiensten in Zuid-Holland Zuid nemen zoveel mogelijk maatregelen om eventuele rampen te voorkomen.

 • Straatartiest

  U heeft ontheffing nodig als u live op straat muziek wilt spelen.

 • Visvergunning

  Als u wilt vissen heeft u een vergunning van de eigenaar van het water nodig.

 • Vuur stoken

  In de open lucht mag u geen vuur aanleggen, stoken of hebben.

 • Vuurwerk afsteken

  Met een ontbrandingstoestemming mag u bij een festiviteit of evenement professioneel vuurwerk afsteken.

 • Verkeersregelaar bij evenementen

  Verkeersregelaars regelen het verkeer en zorgen voor de veiligheid van weggebruikers. Bij sommige evenementen is het verplicht om verkeersregelaars in te zetten.