Loterij organiseren (klein kansspel)

U heeft een vergunning kansspel nodig als personen bij een klein kansspel prijzen of geld kunnen winnen.

Vergunning aanvragen

Om een vergunning voor een loterij aan te vragen, print u het aanvraagformulier kansspelvergunning en stuurt u het volledig ingevuld op naar:

Gemeente Alblasserdam
T.a.v. College van B&W
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Afhandeling

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht van ons.

Kosten

Meer informatie over de kosten vindt u in de legesverordening van Alblasserdam.

Voorwaarden

Het doel van het kansspel moet het algemeen belang dienen. De uitgaven mogen niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst (de verkoop van loten). De prijs van de loterij mag geen hogere waarde hebben dan € 4500,-.

Voldoet uw kansspel niet aan deze voorwaarden? Dien dan uw aanvraag in bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. U stuurt daarvoor een e-mail naar kansspelen@minjus.nl of belt het ministerie via telefoonnummer (070) 370 46 20.

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Projectbureau Kansspelen
Postbus 20301
2500 EH Den Haag