Collectevergunning

Voor het houden van een collecte is een vergunning nodig.

U heeft een collectevergunning nodig voor:

  • het inzamelen van geld of goederen voor een goed doel
  • het aanbieden van een intekenlijst
Aanvragen collectevergunning

U kunt de vergunning op de volgende manier aanvragen. U print het formulier aanvraag collectevergunning en vult dit in. U stuurt het volledig ingevulde formulier daarna op naar:

Gemeente Alblasserdam
T.a.v. College van B&W
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam.

Afhandeling aanvraag

U krijgt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een reactie van ons. Wij houden bij de beoordeling op uw aanvraag rekening met de landelijke collectes. Deze hebben vaste collectedagen volgens het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Uw aanvraag beoordelen wij op:

  • het doel van de inzameling
  • de organisatie
  • de gewenste datum en tijd
Kosten collectevergunning

Meer informatie over de kosten vindt u in de legesverordening van Alblasserdam.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.