Grafbedekking

Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf heeft u een vergunning nodig.

Een gedenkteken is een grafsteen of een gedenkplaat. Als u zelf een gedenkteken maakt, moet dat aan onze voorschriften voldoen. Meer hierover leest u in de voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking onder Wetgeving in het blokje elders op deze pagina. Alleen op particuliere graven mag beplanting worden geplant. Voorwaarde is dat de beplanting niet te groot is en niet buiten het grafoppervlak uitsteekt.

Vergunning voor gedenkteken

Wie een aanvraag voor een graf heeft gedaan of laten doen, ontvangt enkele weken na de begrafenis automatisch een formulier voor het aanvragen van een gedenkteken. Binnen 6 weken na de aanvraag hoort u of de vergunning krijgt. Heeft u geen formulier ontvangen of bent u het kwijt? Neem dan contact op met onze Begraafplaatsadministratie via telefoonnummer 14 078 of via het contactformulier.

Kosten vergunning

Wat de kosten zijn voor het aanvragen van een vergunning voor een gedenkteken leest u in de verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten
(zie blokje Wetgeving elders op deze pagina).

Kosten tijdelijk verplaatsen gedenkteken

Voor een bijzetting in een bestaand graf kan het nodig zijn het gedenkteken te verplaatsen. Wat dit kost leest u in de verordening op heffing en invordering van begrafenisrechten onder Wetgeving in een blokje elders op deze pagina.

Wetgeving

U hebt te maken met de verordening voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking. U vindt deze verordening onder Wetgeving in een blokje elders op deze pagina.