Grafonderhoudsrecht

Via het onderhoudsrecht betaalt u mee aan het onderhoud van de begraafplaats.

De gemeente doet het onderhoud. Het grafonderhoudsrecht valt onder de gemeentelijke belastingen. Een gedenkteken, beplanting of andere grafbedekking is van u. Het onderhoud van de grafbedekking is voor uw rekening. Als een gedenkteken verzakt, kunt u dit bij ons melden via telefoonnummer 14078 of via het contactformulier.

SVHW

Op het gebied van gemeentelijke belastingen werkt de gemeente Alblasserdam samen met SVHW. SVHW staat voor ‘Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling’. Het SVHW heft namens Alblasserdam de gemeentelijke belastingen. SVHW kan u meer informatie geven over het jaarlijks onderhoudsrecht dat u betaalt. U kunt SVHW ook bellen.

Onderhoudsrecht betalen

Bent u als rechthebbende van een particulier graf of belanghebbende van een algemeen graf bekend bij de gemeente? Dan moet u jaarlijks onderhoudsrecht betalen. U ontvangt van SVHW een nota. Die is vaak inbegrepen bij de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen.

Onderhoudsrecht afkopen

De onderhoudsrechten vallen onder gemeentelijke belastingen. U kunt deze jaarlijkse belasting afkopen voor de lopende periode waarin het graf wordt gebruikt. Voor algemene graven bestaat deze belasting sinds 1 januari 2005. Eigenaren of gebruikers van particuliere graven die voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven vóór 1 januari 1969 hoeven meestal geen onderhoudsrecht te betalen. Dit hangt af van de voorwaarden die vroeger golden. Als u het onderhoudsrecht voor een bepaalde tijd wilt afkopen, neemt u contact op met de Begraafplaatsadministratie via telefoonnummer 14078 of via het contactformulier. Bij afkoop ontvangt u een nota van de gemeente. De gemeente informeert zonodig SVHW.

Betalen in termijnen

Het betalen van grafkosten kan vaak met een betalingsregeling. Op de nota staat hoe u deze regeling aanvraagt.

Tarieven onderhoudsrechten

De onderhoudsrechten zijn gesplitst in een tarief voor algemene graven en een tarief voor particuliere graven. Urnnissen vallen onder algemene graven, urngraven kunnen algemeen of particulier zijn. De jaarlijkse tarieven van onderhoudsrechten vindt u op de website van SVHW. Voor informatie over afkoop van onderhoudsrecht kunt u terecht bij de Begraafplaatsadministratie via telefoonnummer 14078, of raadpleeg de Verordening Begrafenisrechten bij Wetgeving in de rechterkolom.

Kwijtschelding

Het is niet mogelijk om kwijtschelding voor grafonderhoudsrecht aan te vragen. U moet deze belasting betalen.