Rampenbestrijding

Gemeenten en hulpdiensten in Zuid-Holland Zuid nemen zoveel mogelijk maatregelen om eventuele rampen te voorkomen.

Dit doen zij met voorbereiding, oefenen en bestrijden van rampen en crises. Toch blijven sommige risico's bestaan. Wat deze organisaties doen bij een ramp en hoe zij samenwerken, hebben zij beschreven in het regionaal crisisplan.

De risico’s op rampen leest u op de risicokaart.

Wetgeving

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website Crisis.nl. Ook kunt u bellen met het team Openbare Orde en Veiligheid via telefoonnummer 14 078 of de Veiligheidsregio via telefoonnummer 088 636 50 00.