Verkeersregelaar bij evenementen

Verkeersregelaars regelen het verkeer en zorgen voor de veiligheid van weggebruikers. Bij sommige evenementen is het verplicht om verkeersregelaars in te zetten.

De gemeente bepaalt samen met de politie of en hoeveel verkeersregelaars nodig zijn. Bij complexe verkeerssituaties mag de gemeente de organisator van het evenement verplichten om één of meer 'beroepsmatige' verkeersregelaars in te zetten. U heeft verkeersregelaars nodig als de veiligheid van weggebruikers rondom het evenement in gevaar komt.

Aanvragen

U vraagt een aanstellingsbesluit minimaal 8 weken voor het evenement aan. Bij uw aanvraag geeft u duidelijk aan of u de verkeersregelaar éénmalig inzet of voor maximaal 1 jaar.
De aanvraag doet u bij de gemeente waarin u het evenement organiseert. In uw aanvraag vermeldt u: 

 • adresgegevens en Burger Service nummer (BSN) aanvrager;
 • adresgegevens van de organisatie en registratienummer KvK;
 • naam en datum van het evenement;
 • eventuele toelichting voor aanvullende informatie.

U stuurt uw brief naar:
Gemeente Alblasserdam
T.a.v. College van B&W
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Aanstellingspas aanvragen 

Een aanstellingspas is alleen nodig als een regelaar maximaal één jaar als verkeersregelaar blijft werken. Voor de aanvraag volgt u de volgende stappen:

 • u, als organisator, stuurt digitaal een pasfoto van de verkeersregelaar op;
 • de gemeente vraagt een aanstellingspas aan als de verkeersregelaar de cursus met goed gevolg heeft afgerond;
 • de verkeersregelaar krijgt het aanstellingsbesluit en de aanstellingspas thuis gestuurd;

De digitale pasfoto moet aan de volgende eisen voldoen:

 • foto is in kleur;
 • de foto moet actueel en goed lijkend zijn;
 • de foto is recht in het gezicht genomen;
 • ogen zijn volledig en goed zichtbaar;
 • kleding of hoofdbedekking mag het gezicht niet afdekken (hoofdbedekkingen zijn onder andere: pet, hoed, sjaal of capuchon);
 • u stuurt een JPEG bestand op;
 • resolutie 600x800 pixels;
 • afmeting pasfoto is 3x4 cm;
Welke eisen gelden er?

Voor de verkeersregelaar gelden de volgende eisen:

 • Is 16 jaar of ouder.
 • Heeft met goed resultaat de cursus via E-learning gevolgd.
 • Heeft een schriftelijke instructieverklaringen van de politie.
 • Draagt tijdens de werkzaamheden een aanstellingspas (alleen bij aanstellingen voor 1 jaar).
Hoe werkt E-learning?


Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) stelt de E-learning via haar website beschikbaar. Om de opleiding via E-learning te volgen, moet u enkele stappen volgen:

 • de organisator van het evenement vraagt bij SVNL een code aan. Dit kan digitaal via het secretariaat verkeersregelaarsexamen (zie onderstaande link) of via telefoonnummer 030 820 03 61. Met die code kan de deelnemer de cursus voor verkeersregelaar volgen;
 • de organisator geeft de persoonsgegevens van de deelnemer in. Elke deelnemer krijgt een aparte inlogcode;
 • de deelnemer (verkeersregelaar) logt met deze unieke code in op de E-learning en volgt de cursus;
 • de deelnemer sluit de cursus af met een toets. De deelnemer mag de cursus in één keer of in delen volgen;
 • de organisator bepaalt vooraf welke cursus de deelnemer moet kiezen (éénmalige verkeersregelaar of verkeersregelaar voor maximaal één jaar);
 • politie en gemeente kunnen de resultaten van de cursus via de website inkijken;
 • de gemeente krijgt automatisch bericht als deelnemers de cursus hebben afgerond;

Beroepsmatige verkeersregelaars hoeven geen cursus via E-learning te volgen. De gemeente stelt deze verkeersregelaars wel aan voor het betreffende evenement.

 • Verkeersregelaarexamen

Te volgen stappen voor gemeente, organisator en verkeersregelaar

Na uw aanvraag volgt een aantal stappen voordat de gemeente een vergunning afgeeft. Hieronder leest u de te volgen stappen voor:

 • de gemeente
 • de organisator van het evenement en
 • de deelnemer/verkeersregelaar.

De gemeente:

 • meldt uw evenement aan bij Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL);
 • geeft een aanstellingsbesluit af voor het evenement met daarin vermeldt:
 • de dag/periode van het evenement;
 • het type verkeersregelaar (éénmalig of voor maximaal één jaar);
 • geeft per evenement steeds opnieuw een besluit af; geeft de verkeersregelaar voor bepaalde tijd een aanstellingsbesluit en een aanstellingspasje;
 • stuurt het aanstellingsbesluit en de groslijst op naar de organisator. Op deze groslijst staan de éénmalig inzetbare verkeersregelaars vermeld;
 • vraagt om een postenplan als de organisator gebruik maakt van beroepsmatige verkeersregelaars. Dit plan beoordeelt de gemeente voordat zij de vergunning verleent. Dit kan opgenomen staan in de voorschriften bij de evenementenvergunning of het aanstellingsbesluit.

De organisator van het evenement:

 • meldt zich aan op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) als organisator van het evenement;
 • vraagt de code aan bij het SVNL voor de E-learning;
 • registreert zich als gebruiker;
 • ontvangt de code via SVNL om deelnemers aan te melden voor de cursus;
 • kan via de website van SVNL inzien welke deelnemers met de cursus gestart zijn en of de deelnemer de cursus met goed resultaat heeft afgesloten. U ontvangt een overzicht met geslaagde deelnemers en de instructieverklaringen van de politie;
 • levert een postenplan aan de gemeente als hij/zij gebruik maakt van beroepsmatige verkeersregelaars.

De deelnemer/verkeersregelaar volgt de volgende stappen:

 • registreert zich via de code voor het volgen van de cursus;
 • sluit de cursus met goed resultaat af;
 • print de instructieverklaring.