Gebruik openbare ruimte of ontheffing verkeersregels (RVV)

Wilt u tijdelijk een voertuig of materialen op de openbare weg plaatsen of ergens rijden of parkeren waar dat niet mag? Dan vraagt u een APV-omgevingsvergunning of een RVV-ontheffing aan.

APV-omgevingsvergunning voor gebruik openbare ruimte

U heeft een vergunning nodig als u bijvoorbeeld een hijskraan, hoogwerker, steiger, schaftkeet, aanhangwagen of bouwmaterialen op openbare grond wilt plaatsen. Dit kan voor een rijbaan, fietspad of stoep, een parkeervak of een groenstrook zijn. Dit is geregeld in artikel 2.10 van de APV. Deze vergunning heet 'Roerende zaken opslaan' en vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl.

RVV-ontheffing voor verkeersmaatregelen

Als u ergens wilt rijden of parkeren waar dit door een verkeersbord niet is toegestaan, heeft u een ontheffing nodig van de verkeersregels van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990). U wilt bijvoorbeeld lang parkeren in een blauwe zone of voor werkzaamheden met een auto over het fietspad rijden. Wij verlenen de ontheffing alleen als er geen andere mogelijkheden zijn. U vraagt de ontheffing aan met een digitaal aanvraagformulier.

Kosten

Informatie over de kosten vindt u in de legesverordening van Alblasserdam.