Huisnummer toekenning

Heeft u een extra huisnummer nodig? Bijvoorbeeld doordat u uw woning of een gebouw verbouwd heeft. Dan kunt u dat aanvragen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Wanneer er nieuwe straten bij komen stelt de gemeente daarvoor straatnamen vast. Elk gebouw (bedrijfspand of woning) krijgt een huisnummer.

Aanvraag (extra) huisnummer

Een huisnummer kunt u digitaal aanvragen.

Aanvragen kan ook schriftelijk. U vermeldt daarbij:

  • de plaats(en) waar de (extra) huisnummers nodig zijn zoals:
    • adres
    • kadastrale aanduiding
    • situatietekening en plattegronden
  • de reden waarom u (extra) huisnummers nodig heeft
  • eventueel: een verklaring waaruit blijkt dat het gebouw of object niet wordt of moeten worden verbouwd

Uw brief stuurt u naar:
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
t.a.v. Unit Informatiemanagement
Johan de Wittstraat 140
3311 KJ Dordrecht