Vuur stoken

In de open lucht mag u geen vuur aanleggen, stoken of hebben.

U mag wel:

  • Verlichting maken met kaarsen, fakkels en zo meer;
  • Sfeervuur maken met terrashaarden en vuurkorven, u mag daarmee geen afvalstoffen verbranden;
  • Vuur maken om te koken, bakken en/of braden; u mag daarmee geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving veroorzaken

Aanvraag ontheffing

Een ontheffing op het verbod voor het stoken van vuur vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente stelt wel voorwaarden aan de ontheffing. Deze zijn afhankelijk van:

  • de plek of plaats;
  • grootte van het vuur
  • de reden voor het ontsteken van vuur

 Voor de aanvraag van de ontheffing stuurt u een brief naar:
Gemeente Alblasserdam
T.a.v. College van B&W
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam