Melden bij de gemeente

Bekijk waar u welke melding kunt doen bij de gemeente.

 • Meldpunt openbare ruimte

  Gebreken en ongemakken in de openbare ruimte van uw woonomgeving, meldt u bij het meldpunt openbare ruimte.

 • Status volgen van aanvragen

  Voor bijna alle aanvragen, vragen en meldingen die u bij de gemeente indient leggen wij een digitale dossiers aan. U kunt uw aanvraag, vraag of melding daarna zelf volgen via ons zakensysteem.

 • Overlast melden

  Overlast is altijd vervelend! Wanneer u overlast meldt, gaan wij daar dan ook serieus mee om.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u in veel gevallen bezwaar tegen maken tegen het genomen besluit.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Op verlorenofgevonden.nl kijkt u of uw voorwerp gevonden is. Als uw voorwerp gestolen is, doet u altijd eerst aangifte bij de politie.

 • Aansprakelijkheidstelling

  Vindt u dat u schade heeft geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Aangifte of melding van discriminatie

  Elke burger telt mee en hoort erbij, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking.

 • Klachten over de gemeente

  Bent u niet tevreden over het gedrag, handelen of nalaten van een medewerker van de gemeente Alblasserdam?

 • Melden van tegenstrijdige regelgeving

  Wij werken aan het voorkomen van onnodige regels, tegenstrijdige regels en te strikte richtlijnen.

 • Meldpunt Zorg en Overlast

  Maakt u zich zorgen om iemand in uw directe omgeving die mogelijk aan een ernstige psychiatrische aandoening leidt?