Meldpunt Zorg en Overlast

Maakt u zich zorgen om iemand in uw directe omgeving die mogelijk aan een ernstige psychiatrische aandoening leidt?

Soms kan iemand een gevaar voor zichzelf of zijn/haar omgeving zijn? Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD Zuid-Holland Zuid.

Samenwerking met zorg- en hulpverleners

Het Meldpunt Zorg & Overlast werkt nauw samen met zorg- en hulpverleners in de regio om de signalen of meldingen goed aan te kunnen pakken. Dit zijn onder andere de sociale wijkteams, bemoeizorg, verslavingszorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Leger des Heils, politie, WMO instellingen, Veilig Thuis ZHZ en woningbouwcorporatie en de Meedenker (GGZ). Ieder signaal of iedere melding die bij het meldpunt binnenkomt wordt door een deskundige behandeld.

Melden

Wanneer u zich ernstig zorgen maakt om iemand in uw directe omgeving die mogelijk een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving. Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD Zuid-Holland Zuid via een formulier. Ook kunt u bellen met dit meldpunt. Meer informatie, het formulier en de contactgegevens zijn te vinden via het Meldpunt Zorg en Overlast.