Overlast melden

Overlast is altijd vervelend! Zeker als daarvoor een oplossing is. Wanneer u overlast meldt, gaan wij daar dan ook serieus mee om.

Het is wel belangrijk dat u overlast meldt bij de juiste dienst. Op deze pagina leest u meer informatie waar u uw melding kunt doen. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen over geluidsoverlast, een nare geur of het vervuilen van het milieu. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid doet op de locatie onderzoek. Als het bedrijf een wet overtreedt, zal de dienst optreden. Dit kan betekenen dat een bedrijf maatregelen moet nemen om de overlast te voorkomen.

Overlast van een bedrijf

Heeft u overlast van een bedrijf? Dan kunt u een klacht indienen bij de Omgevingsdienst.
U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen over geluidsoverlast, een nare geur of het vervuilen van het milieu. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid doet op de locatie onderzoek. Als het bedrijf een wet overtreedt, zal de dienst optreden. Dit kan betekenen dat een bedrijf maatregelen moet nemen om de overlast te voorkomen.
Overlast van bedrijven meldt u telefonisch bij de Klachtenlijn Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 0888 333 555 (24 uur per dag bereikbaar). U kunt ook digitaal uw klacht indienen
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid doet op de locatie onderzoek. Als het bedrijf een wet overtreedt, zal de dienst optreden. Dit kan betekenen dat een bedrijf maatregelen moet nemen om de overlast te voorkomen.

 Overlast door particulieren

Bij overlast van particulieren, bijvoorbeeld uw buren, neemt u contact op met de politie. U bereikt hen via telefoonnummer 0900 88 44. Heeft u de politie met spoed nodig? Bel dan het alarmnummer 112.

Verontreiniging van zwemwater

Ziet u verontreiniging van het zwemwater in het Lammetjeswiel, meld u dit dan bij de Omgevingsdienst Midden-Holland via 0800 9036 of zwemwater@odmh.nl. Op zwemwater.nl kunt u de meetgegevens van de Omgevingsdienst Midden-Holland raadplegen. Meer informatie staat op www.odmh.nl/thema/zwemwater.

Melden van verontreiniging van het oppervlaktewater

Verontreiniging van oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot, meldt u bij de klachtenlijn van het Waterschap Rivierenland via telefoonnummer 0344 64 90 90. Verontreiniging van een rivier meldt u bij Rijkswaterstaat via telefoonnummer 0800-8002. Wanneer u niet weet bij wie u terecht moet voor het melden van verontreiniging van oppervlaktewater, dan helpt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid u verder. U neemt dan contact op met de Klachtenlijn van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 0888-333 555.

Overlast in de openbare ruimte

Openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is, waar iedereen kan en mag komen. Het is een ruimte waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt. De meeste openbare ruimtes bevinden zich in de open lucht. U denkt bij overlast in de openbare ruimte bijvoorbeeld aan kapotte straatverlichting, een gat in de bestrating of een omgevallen boom. Overlast van de openbare ruimte meldt u via het meldpunt openbare ruimte Fixi.