Aansprakelijkheidstelling

Vindt u dat u schade heeft geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Vindt u dat u schade heeft geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Of door gebreken in het onderhoud van gemeentelijke objecten (zoals wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken)? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is, vergoedt zij uw kosten.

Direct online regelen

U kunt het online formulier invullen.

Per post

U stuurt een brief naar:

Gemeente Alblasserdam
t.a.v. JKC
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Afhandeling

Na ontvangst van uw aansprakelijkstelling en het verzamelen van alle relevante informatie over de toedracht, beoordelen wij of de gemeente aansprakelijk kan worden gehouden voor de opgelopen schade. Indien nodig sturen wij uw aansprakelijkstelling door naar de verzekeraar van de gemeente

Meesturen

Bij uw aansprakelijkstelling stuurt u mee:

  1. een bewijs van de opgelopen schade
  2. eventueel getuigenverklaring, foto’s en nota’s
  3. een verklaring van het voorval (bij bijvoorbeeld verkeersongelukken een proces-verbaal van de politie)