Oost Kinderdijk - Pijlstoep

Er zijn plannen voor maximaal 18 nieuwe appartementen (Oost Kinderdijk 139-141), maximaal 18 nieuwe grondgebonden woningen (Oost Kinderdijk 187a), het saneren van een voormalige wasserij en behoud van een woning (Pijlstoep 31). Om dit alles te kunnen uitvoeren moeten bestemmingsplannen gewijzigd worden.

Publicatie

In de raadvergadering op 22 maart 2022 heeft de gemeenteraad de bestemmingsplannen Pijlstoep 31, Oost Kinderdijk 137-145 en Oost Kinderdijk 187a samen met de Nota van zienswijzen, overeenkomstig artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, gewijzigd vastgesteld. Het besluit hogere grenswaarden geluid Oost Kinderdijk 137-145 is op 21 december 2021 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Ook is er een kostenverhaalovereenkomst (anterieure overeenkomst) gesloten tussen de gemeente en Oost-Kinderdijk B.V. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd ten behoeve van de beoogde ontwikkeling.

Anterieure overeenkomst

Op 14 februari 2022 heeft de gemeente Alblasserdam met Alblasserdam Oost Kinderdijk B.V. een anterieure overeenkomst getekend.

Meer informatie over bovenstaande vindt u in de publicatie. Deze publicatie staat ook op Gemeenteblad en de Gemeentenieuwspagina in de Klaroen van 20 april 2022.

Besluit hogere grenswaarden geluid Oost Kinderdijk 137-145

Bestemmingsplannen

Hieronder vindt u per bestemmingsplan een toelichting (met bijlagen), regels en een verbeelding:

Oost Kinderdijk 137-145

Oost Kinderdijk 187a

Pijlstoep 31