Ruimtelijke plannen

 • Structuurvisie

  In de structuurvisie staat hoe wij kijken naar de ontwikkeling van het dorp. Zowel op ruimtelijk als op sociaal gebied.

 • Bouwen, verbouwen en wonen

  Op deze pagina vindt u allerlei informatie die u kunt gebruiken als u wilt bouwen of verbouwen. Ook vindt u informatie over wonen in Alblasserdam.

 • Bestemmingsplannen

  Een bestemmingsplan legt de bestemming van alle gronden en gebouwen vast binnen de gemeentegrenzen.

 • Omgevingsvergunning

  Voor klussen zoals slopen, bouwen en kappen in en rond uw woning of bedrijf heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Voorheen bekend als bouwvergunning.

 • Omgevingsvergunningen in voorbereiding

  Hier vindt u de omgevingsvergunningen die we aan het voorbereiden zijn op basis van de uitgebreide procedure 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo.

 • Kapvergunning

  Een kapvergunning heet officieel een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen.

 • Openbare bekendmakingen

  De gemeente Alblasserdam publiceert wekelijks op de gemeentepagina in huis-aan-huisblad De Klaroen de bekendmakingen. Op de website vindt u de bekendmakingen uit dit jaar en vorig jaar. Oudere bekendmakingen vindt u op de archief website.