Servicenormen

De gemeente Alblasserdam doet beloften over de dienstverlening. Deze beloften noemen we servicenormen. Servicenormen vertellen iets over de termijn waarin wij een dienst of product leveren. Met deze normen weet u wat u van ons mag verwachten. En hoe u ons erop aanspreekt als wij daaraan niet voldoen.

Algemeen
 • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • Uw brief handelen wij binnen 6 weken af. Halen wij, om welke reden dan ook, deze termijn niet? Dan krijgt u hiervan op tijd bericht.
 • Als u belt naar de gemeente via 14 078, nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op.
 • Wij verbinden u telefonisch maximaal 2 keer door. Kunnen wij u dan nog geen antwoord geven? Dan maken wij een afspraak om u terug te bellen.
 • Wij doen ons best om u binnen 1 dag terug te bellen. Wanneer dat niet lukt, bellen wij u uiterlijk binnen 5 werkdagen terug.
 • Als u op afspraak bij ons langskomt, is de wachttijd maximaal 5 minuten.
Online regelen

De volgende producten kunt u ook online aanvragen of zijn klaar terwijl u wacht:

 • uittreksel BRP
 • uittreksel Burgerlijke Stand
 • aangifte geboorte
 • erkenning (ongeboren) kind
 • aangifte van overlijden
 • gezondheidsverklaring rijbewijs (eigen verklaring)
 • vastleggen van geheimhouding persoonsgegevens
 • gebruik achternaam veranderen
 • verhuizen
Storingen en meldingen openbare ruimte

Een melding in de openbare ruimte doet u op verschillende manieren:

 • op de pagina Meldpunt openbare ruimte of
 • u belt naar 14 078

Voor de afhandeling van uw melding gelden de volgende termijnen:
binnen 1 dag: meldingen van gevaarlijke, spoedeisende situaties met kans op schade en letsel, zoals bijvoorbeeld van een gat in de weg
binnen 1 week: meldingen van minder gevaarlijke situaties, zoals hinderlijk gedumpt vuil
binnen 1 maand: meldingen van ongevaarlijke situaties, zoals graffiti op openbare gebouwen

Bezwaarschriften
 • Uw bezwaar handelen wij binnen 10 weken af. Is deze termijn niet haalbaar omdat deze ingewikkeld is? Dan krijgt u op tijd hierover bericht
 • Uw bezwaarschriften over gemeentebelastingen handelen wij binnen 9 maanden af.
Vergunningsaanvragen

Alle aanvragen voor vergunningen handelen wij af binnen de termijn die daarvoor staat. Deze termijn verschilt per soort vergunning.

Belastingen

Uw verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen handelen wij deze binnen 3 maanden na ontvangst af. U krijgt automatisch kwijtschelding als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. U hoeft dan niet steeds opnieuw kwijtschelding aan te vragen.

Ondernemen

Alle servicenormen gelden ook voor ondernemers. Daarnaast gelden voor ondernemers ook de volgende afspraken:

 • Ondernemers kunnen met hun vragen terecht bij een vast aanspreekpunt. Dit zijn onze bedrijvencontactfunctionarissen. Zij geven u binnen 7 dagen een reactie.
 • Facturen handelen wij binnen 30 dagen af.