Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ beschikking

U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. U ontvangt de aanslag (meestal) voor 1 maart. U kunt de aanslag ook via FiNBOX digitaal ontvangen, betalen en bewaren.

Aanslag

De hoogte van uw aanslag hangt onder andere af van:

 • of u eigenaar of alleen gebruiker van de woning bent
 • de waarde van de woning
 • of u een hond bezit

U mag de aanslag in 10 termijnen betalen.
SVHW (Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) voert de heffing van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Alblasserdam uit.

De aanslag

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen meestal voor 1 maart in het jaar waarover u de belasting betaalt. Soms komt het voor dat de gemeente de aanslag na 1 maart opstuurt. De reden hiervoor kan zijn:

 • uw (woon)situatie is gewijzigd
 • de gegevens voor de waardebepaling van uw pand of woning ontbreken
 • uw bezwaarschrift over de gemeentelijke belastingen is nog in behandeling
Belastingen op 1 aanslag

U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. Dit kunnen zijn:

 • onroerendezaakbelastingen
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing gebruik
 • rioolheffing eigendom
 • hondenbelasting
 • onderhoud graven
Betalen van de aanslag

U kunt de aanslag op 2 manieren betalen:

 • u maakt het bedrag over op IBAN: NL81 BNGH 0285 0843 op naam van SVHW in Klaaswaal. U doet dit via internetbankieren of een overschrijvingsformulier van de bank.
  Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden. U moet het totale bedrag van de aanslag uiterlijk op de vervaldag betalen.
 • of u betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u hiervoor SVHW een machtiging geeft. U vraagt een machtigingsformulier aan via de website van SVHW of u print het formulier machtiging afschrijven in termijnen (automatische incasso) (pdf, 43 kB)

Het volledig ingevulde formulier stuurt u op naar:
SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Als u al in 10 termijnen betaalt, doet SVHW dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven.

Wijzigen IBAN (rekeningnummer)

Wijzigingen die van invloed zijn op de berekening of op uw betaling van de gemeentelijke belastingen, geeft u door aan SVHW. U kunt online uw rekeningnummer voor automatische incasso veranderen via de website van SVHW.

Wilt u de wijziging van het rekeningnummer schriftelijk doorgeven? Stuur dan het formulier wijzigen IBAN (pdf, 72 kB) naar:
SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

U betaalt het eigendomsgedeelte OZB als u op 1 januari van het betreffende jaar eigenaar bent van een onroerende zaak zoals bijvoorbeeld:

 • woning
 • garagebox
 • kantoor
 • winkel
 • (bouw)grond  

Als u in het jaar van de aanslag uw onroerende zaak verkoopt, krijgt u geen belastinggeld terug. U betaalt het gebruikersgedeelte OZB als u op 1 januari van het betreffende jaar een niet-woning gebruikt zoals bijvoorbeeld:

 • bedrijfspand
 • winkel
 • kantoor
 • clubgebouw  

Als u in het jaar van de aanslag de niet-woning niet meer huurt of gebruikt, krijgt u geen belastinggeld terug.

Kosten

De hoogte van uw onroerendezaakbelasting hangt af van:

 • de WOZ-waarde van de onroerende zaak dat u heeft of gebruikt en
 • het OZB tarief (percentage) voor dat geldende belasting jaar

Percentages OZB in 2020

 • eigenaar woning: 0,1134%
 • eigenaar niet-woning: 0,2988%
 • gebruik niet-woning: 0,2650%

De berekening voor de aanslag is als volgt: Stel u heeft een woning met een WOZ-waarde van € 229.000,-. De aanslag 2020 bedraagt dan € 229.000,- x 0,1134% = € 259,69. 

WOZ waarde (waardering onroerende zaken)

Volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) stelt de gemeente jaarlijks voor alle onroerende zaken binnen de gemeente een waarde vast, de WOZ-waarde. Deze heet officieel de waarde beschikking (WOZ-beschikking). U ontvangt deze als u eigenaar bent van een onroerende zaak, zoals een woning, bedrijfspand, perceel of grond.

Ook gebruikers van niet-woningen, zoals bedrijfspanden, winkels, kantoren, clubgebouwen, enzovoort ontvangen deze beschikking. Deze beschikking kunt u nalezen op de aanslag gemeentelijke belastingen. De WOZ-beschikking heeft u nodig als u de aangifte inkomstenbelasting invult. De belastingdienst stelt hiermee het eigenwoningforfait vast.

Taxatieverslag

Het taxatieverslag bevat informatie over het getaxeerde object, over de kadastrale gegevens en over enkele kenmerken, die van belang zijn voor de waardebepaling. In het taxatieverslag staat ook vermeld:

 • de aard van het object (type woning bijvoorbeeld)
 • het bouwjaar en de grootte
 • marktprijzen van vergelijkbare woningen. Van deze vergelijkbare woningen staan er 3 uitgebreid omschreven in het taxatieverslag

Bekijken of opvragen
Als u het taxatieverslag nodig heeft of wilt inzien, vraagt u dit digitaal op via SVHW. Dit kan alleen als u de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking op uw naam heeft ontvangen.

U kunt een taxatieverslag ook telefonisch opvragen via telefoonnummer 0186 57 72 22 (keuze 4).

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u door uw te lage inkomen de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. U kunt hiervoor terecht op de website van het SVHW. Als u vorig jaar kwijtschelding heeft gekregen, hoeft u dit jaar niets te doen. SVHW controleert automatisch of u dit jaar opnieuw kwijtschelding krijgt.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen.

Via de website van SVHW dient u online uw bezwaarschrift in. U kunt ook het formulier bezwaar indienen gemeentelijke belastingen (pdf, 87 kB) printen en volledig ingevuld opsturen naar:
SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Heeft u vragen?

Met vragen neemt u contact op met SVHW. SVHW is maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar via 0186 577 222 of 0800 020 08 73.