Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ beschikking

Eind februari ontvangt u meestal de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking. U ontvangt de aanslag (meestal) voor 1 maart. U kunt de aanslag ook via Mijn Overheid digitaal ontvangen, betalen en bewaren. 

Belastingsoorten
Betalen, kwijtschelding en bezwaar
Aanslag digitaal ontvangen

Wilt u uw belastingaanslagen voortaan digitaal ontvangen? Dan meldt u zich aan bij Berichtenbox van MijnOverheid (DigiD nodig). Ga naar 'Bekijk van welke organisaties u berichten kunt ontvangen' en 'Samenwerkingsverbanden' en selecteer de juiste aanbieder.

Tip: geef via MijnOverheid aan dat u een e-mail wilt krijgen als een bericht in de Berichtenbox klaarstaat.

Lees meer informatie over DigiD

Besluit tot vermindering

Gedurende het jaar kan uw situatie veranderen. Bijvoorbeeld door een verhuizing, scheiding of overlijden van uw partner. Wij verlagen dan uw aanslag voor de volgende belastingen: rioolheffing voor gebruikers, afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting. Betaalt u via automatische incasso? Dan passen wij uw termijnbedrag aan.

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

SVHW heft en int gemeentelijke belastingen en voert de wet WOZ voor de gemeente uit. De gemeenteraad bepaalt welke gemeentelijke belastingen inwoners betalen en hoe hoog de belasting is.