Rioolheffing

Woont u in Alblasserdam of heeft u hier een bedrijf, dan betaalt u belasting voor het verwerken van hemel- en grondwater en het onderhoud van het riool. Ook als uw pand niet direct op het riool is aangesloten. Dit heet rioolheffing. U ontvangt meestal eind februari een aanslag via mijn.overheid.nl of via de post. U kunt uw aanslag ook online bekijken via Mijn SVHW.

SVHW (Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) voert de heffing van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Alblasserdam uit.

Aanslag bekijken (met DigiD)

Vragen? Bel met SVHW via telefoonnummer 0186 577 222 of 0800 020 08 73

  • maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 17.00 uur
  • vrijdag van 08.30 – 12.30 uur
Kosten

Tarieven rioolheffing 2021

  • eigenaren van een woning: € 159,- per perceel
  • gebruikers van niet-woningen betalen 0,055% van de WOZ-waarde met een maximum van € 2.750,-
Als u verhuist

Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van een woning of (bedrijfs)pand, dan betaalt u rioolheffing voor dat hele jaar. Ook als u uw pand heeft verkocht. De situatie per 1 januari geldt dus voor het hele jaar. U kunt de rioolheffing (deels) verrekenen met de koper. Deze verrekening moet plaatsvinden bij de notaris tijdens de eigendomsoverdracht. Dit regelt u zelf.

Betalen, kwijtschelding, bezwaar
  • uw gemeentelijke belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook
  • heeft u een inkomen rond bijstandsniveau en weinig vermogen, dan heeft u misschien recht op kwijtschelding
  • u kunt bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingaanslag