Gemeentelijke belastingen betalen

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. Hiermee geeft u toestemming om het bedrag in 10 termijnen af te schrijven. Vanaf de 1e maand na dagtekening, iedere laatste werkdag van de maand. Automatische incasso vraagt u online aan via Mijn SVHW. Daar kunt u ook de automatische incasso stopzetten en uw IBAN wijzigen.

DigiD-logo Online regelen  Lees meer informatie over DigiD 

Vragen? Bel met SVWH via telefoonnummer 0186 577 222 of 0800 020 08 73

In 1 keer betalen

Zelf overmaken via internetbankieren of overschrijvingsformulier van uw bank kan ook. U maakt dan het totaalbedrag in 1 keer over. Betaal voor de uiterste betaaldatum, deze staat op uw aanslag.

Betaalgegevens

 • IBAN SVHW: NL81 BNGH 028 5084 321
 • vermeld het aanslagnummer als mededeling of omschrijving. Dit nummer staat op uw aanslagbiljet
Wat u moet weten
 • betaal alleen uw eigen gemeentelijke belastingaanslag. Voor iemand anders betalen kan niet. Klopt de naam op uw aanslag niet? Bel dan SVWH via telefoonnummer 0186 577 222 of 0800 020 08 73
 • als we een termijnbedrag niet kunnen afschrijven (bijvoorbeeld door onvoldoende saldo), dan verdelen wij het overgebleven bedrag over de resterende maanden. Alle volgende termijnbedragen worden dan hoger. Lukt het ons 3 keer achter elkaar niet om een termijnbedrag van uw rekening af te schrijven, dan vervalt uw machtiging. U moet dan het openstaande bedrag in 1 keer betalen
 • heeft u een inkomen rond bijstandsniveau en weinig vermogen, dan heeft u misschien recht op kwijtschelding. U hoeft dan (een deel van) de gemeentelijke belastingen niet te betalen
 • u kunt bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingaanslag
 • lukt het u niet om in 1 keer te betalen of in termijnen via automatische incasso? Neem dan contact op met SVWH via telefoonnummer  0186 577 222 of 0800 020 08 73. Wij denken met u mee over een oplossing
Schriftelijk regelen

Ons machtigen voor automatische incasso, de machtiging stopzetten en uw rekeningnummer wijzigen kan ook schriftelijk. Stuur het formulier naar:

SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Formulieren

Als u niet betaalt

U ontvangt een aanmaning als u niet op tijd betaalt. Deze aanmaning moet u binnen 2 weken na dagtekening betalen. Doet u dat niet, dan ontvangt u een dwangbevel. Een dwangbevel moet u binnen 2 dagen na dagtekening betalen. Wij kunnen beslag leggen op uw inkomsten, bankrekening en roerende zaken (zoals uw inboedel of auto) als u ook het dwangbevel niet betaalt.

Hoe u aanmaning of dwangbevel betaalt

 • zelf overmaken op IBAN SVHW: NL81 BNGH 028 5084 321. Vermeld het aanslagnummer als mededeling of omschrijving. Dit nummer staat op de aanmaning of het dwangbevel
 • in termijnen betalen kan niet. U kunt wel om een betalingsregeling vragen. U lost het bedrag dan af in 3 termijnen van 1 maand. Bel met SVWH via telefoonnummer 0186 577 222 of 0800 020 08 73 om dit te bespreken

Kosten aanmaning en dwangbevel

 • aanmaning belastingaanslag lager dan € 454,- : het bedrag van uw aanslag + € 9,- aanmaningskosten
 • aanmaning belastingaanslag hoger dan € 454,-: het bedrag van uw aanslag + € 19,- aanmaningskosten
 • kosten dwangbevel: het belastingbedrag van uw aanslag bepaalt hoe hoog de kosten voor het dwangbevel zijn: 
  * € 49,- bij een aanslagbedrag tot € 90,- 
  * op dit bedrag komt € 4,- voor elke € 45,- of een gedeelte daarvan dat uw aanslagbedrag hoger is 

Voorbeeld 1: aanslag is € 85,-  dan betaalt u:

 • € 85,- belastingaanslag
 • € 9,- aanmaning
 • € 49,- dwangbevel

Totaal: € 143,-

Voorbeeld 2: belastingaanslag is € 306,- dan betaalt u:

 • € 306,- belastingaanslag
 • € 9,- aanmaning
 • € 69,- dwangbevel (€ 49,- + € 20,-) 

Totaal: € 384,-

Grafonderhoudsrechten
 • algemeen graf € 95,-
 • particulier graf € 135,-