Onroerendezaakbelasting en WOZ-waarde

U betaalt ieder jaar onroerendezaakbelasting (OZB) als u een eigen woning heeft. En als u eigenaar of gebruiker bent van een bedrijfspand of een stuk grond. Hoeveel u betaalt hangt af van de waarde van het pand of de grond (WOZ-waarde). U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de WOZ-waarde.

Eind februari ontvangt u meestal de aanslag via mijn overheid.nl of de post. U kunt uw aanslag en het taxatieverslag van uw woning ook online bekijken via Mijn SVHW.
Vragen? Bel met SVHW via telefoonnummer 0186 577 222 of 0800 020 0873

 • maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.30 uur
 • vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

DigiD-logo Aanslag en taxatieverslag bekijken  

Lees meer informatie over DigiD 

Te hoge belastingaanslag over 2022 - 15 maart 2023

Woningeigenaren in Alblasserdam hebben dit jaar een te hoge rekening voor Onroerende Zaakbelasting (OZB) ontvangen. SVHW zorgt voor een automatische teruggave van het teveel betaalde bedrag. De gemeente stuurt een persoonlijke brief met excuses en uitleg over de oplossing.

Wethouder Ramon Pardo zegt namens het college van burgemeester en wethouders: "Helaas hebben wij door een menselijke fout een te hoog tarief berekend voor de OZB. Wij zijn ons bewust dat dit erg vervelend is, zeker nu de alledaagse kosten al veel zijn gestegen. Ook weten wij dat er mensen in ons dorp zijn met geldzorgen. Voor hen is dit nog vervelender. Dat is ook de reden dat we zo snel als mogelijk een brief bezorgen bij alle woningeigenaren in Alblasserdam. We wijzen hen gelijk de weg naar een overzicht van voorzieningen in ons dorp die kunnen helpen bij geldzorgen. Natuurlijk kijken we ook hoe we zo’n fout in de toekomst kunnen voorkomen."

Automatische teruggave

De gemeente Alblasserdam heeft met Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) een oplossing gevonden. Binnenkort ontvangen alle woningeigenaren automatisch een vermindering op hun aanslag OZB 2023. Inwoners hoeven zelf niets te doen. Wel vraagt de gemeente de huidige aanslag wel te betalen om aanmaningen en mogelijke extra kosten te voorkomen.

Let op bij het maken van bezwaar WOZ

De hoogte van de gemeentelijke belastingen (OZB) is gekoppeld aan de WOZ-waarde van een woning. Tegen het OZB-tarief kunnen inwoners geen bezwaar maken; tegen de WOZ-waarde wel. In de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) staat hoe gemeenten en organisaties als SVHW de WOZ-waarde van onroerende zaken moeten bepalen. SVHW adviseert om niet via commerciële bureaus maar zelf rechtstreeks bij SVHW bezwaar te maken. Dit kan eenvoudig, kosteloos en snel via www.svhw.nl/woz-waarde.

Hulp nodig?

Alle woningeigenaren ontvangen op vrijdag 17 maart een persoonlijke brief, waarin de situatie uitgelegd wordt. Ook attendeert de gemeente de woningeigenaren op de voorzieningen in het dorp:

 • (Geld) zorgen: Inwoners kunnen met al hun zorgvragen, waaronder ook geldzorgen, terecht in het Brughuis in de Oude Bibliotheek aan de Ieplaan 2 in Alblasserdam. Daar denken professionele hulpverleners vrijblijvend mee en bieden hulp.
 • Op www.alblasserdam.nl/hulpbijgeldzaken staat een actueel overzicht van alle hulp die de gemeente en haar partners aanbieden bij geldzaken. Binnenkort ontvangen alle inwoners bij het huis-aan-huisblad een informatiekaart met deze voorzieningen.
 • Voor hulp bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde staan de gastvrouw en de medewerkers van de bibliotheek in de Rederij klaar om te helpen. De inwoners die niet zo digitaal vaardig zijn kunnen altijd terecht op het gemeentehuis voor hulp.

 

Vragen en antwoorden

1. Wat is er gebeurd?

De OZB wordt berekend op basis van de vastgestelde waarde van uw woning, de zogenaamde WOZ-waarde. Helaas hebben wij door een menselijke fout een te hoog tarief berekend voor de OZB.

2. Om welk bedrag gaat het voor mij?

Het bedrag per woning verschilt omdat de OZB een percentage is.

3. Hoe lost de gemeente dit op?

De gemeente zorgt dat de teveel berekende OZB voor huiseigenaren gecorrigeerd wordt. De gemeente Alblasserdam heeft met Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) een oplossing gevonden. Binnenkort ontvangen alle woningeigenaren automatisch een vermindering op hun aanslag OZB 2023. Inwoners hoeven zelf niets te doen. Wel vraagt de gemeente de huidige aanslag wel te betalen om aanmaningen en mogelijke extra kosten te voorkomen.

Een dergelijke fout mag natuurlijk niet nog een keer gemaakt worden. We zullen daarom intern onderzoek laten uitvoeren en maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt.

4. Moet ik de huidige belastingaanslag betalen?

Ja, we adviseren u om de huidige belastingaanslag te voldoen. Zo voorkomt u herinneringen en mogelijke extra kosten.

5. Moet ik bezwaar maken ten de huidige aanslag?

Als u wilt, kunt u bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde van uw woning (WOZ). U kunt echter geen bezwaar maken tegen het OZB-tarief. Dat laatste is ook niet nodig, want we hebben met SVHW een oplossing gevonden. Binnenkort ontvangen alle woningeigenaren automatisch een vermindering op hun aanslag OZB 2023.

6. Hoe blijf ik op de hoogte?

U vindt alle informatie verzameld op deze webpagina.

7. Hoe weet ik of ik teveel betaald heb?

Bent u woningeigenaar? Dan heeft u een te hoge aanslag voor de OZB gehad.

8. Ik huur een woning, gaat dit over mij?

Nee. De genoemde rekenfout gaat over de OZB voor woningeigenaren. Als huurder heeft u hier geen last van.

9. Ik ben eigenaar van een pand, maar het is geen woning. Gaat dit over mij?

Nee. De genoemde rekenfout gaat over de OZB voor woningeigenaren. Eigenaren van niet-woningen hebben wel het juiste bedrag op de belastingaanslag. 

10. Ik heb nog een vraag.

Is uw vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14078, bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur. 

 

Kosten

De hoogte van de OZB hangt af van de WOZ-waarde van uw pand of grond en het OZB-tarief (percentage) voor het geldende belastingjaar.

Tarieven 2023

 • eigenaar (woning); 0,1221%
 • eigenaar niet-woning: 0,3394%
 • gebruiker niet-woning: 0,2997%
WOZ-waarde en taxatieverslag
 • bij de berekening van de OZB gaan SVHW uit van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari van het vorige jaar. Deze datum heet de waardepeildatum
 • soms is de waarde van het pand nog niet bekend op de waardepeildatum. Bijvoorbeeld bij een nieuwbouwwoning of grote verbouwing. De OZB ontbreekt dan op uw aanslag gemeentelijke belastingen. U krijgt later in het jaar een aparte aanslag
 • ieder jaar stelt SVHW de WOZ-waarde opnieuw vast. Hierbij kijken zij naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Zij houden rekening met zaken zoals de grootte van het pand, waar het ligt en staat van onderhoud
 • de gegevens van uw woning zelf online aanpassen (interactieve WOZ) is niet mogelijk
 • u kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. De WOZ-waarde van andere woningen vraagt u via wozwaardeloket.nl op
 • ook als huurder kunt u een WOZ-beschikking ontvangen. Omdat de WOZ-waarde een grote rol speelt bij het bepalen van de maximale huurprijs. Met vragen over de invloed van de WOZ-waarde op de huurprijs neemt u contact op via huurcommissie.nl of met uw verhuurder
Taxatieverslag inzien

Van de berekende waarde van uw woning hebben we een taxatieverslag gemaakt. Het geeft inzicht hoe de waardering tot stand is gekomen. Meestal heeft u dat taxatieverslag nodig als u bezwaar wil maken. U kunt het inzien via Mijn SVHW (DigiD nodig). Of vraag het telefonisch op via 0186 577 222 of 0800 020 08 73.

Betalen

Uw gemeentelijk belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook.