Erfgoedcommissie

De Erfgoedcommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de bescherming en het onderhoud van erfgoed. Ook als er een aanvraag is voor een vergunning die te maken heeft met erfgoed, adviseert de commissie het college, gevraagd en ongevraagd.

Let op: de erfgoedcommissie is sinds 1 maart 2022 vervangen door de adviescommissie omgevingskwaliteit.
 

Jaarverslagen

Jaarverslag erfgoedcommissie 2021

Jaarverslag erfgoedcommissie 2020

Jaarverslag erfgoedcommissie 2019

Jaarverslag erfgoedcommissie 2018

Jaarverslag erfgoedcommissie 2017

Jaarverslag erfgoedcommissie 2016

Overige informatie

Erfgoedverordening

Verordening erfgoedcommissie

Erfgoedwet