Zorg en welzijn

 • Wmo

  De Wmo biedt ondersteuning aan inwoners van 18 jaar en ouder met een psychiatrische aandoening of chronische ziekte of met een lichamelijke, verstandelijke of psychosociale beperking.

 • Sociaal dorpsnetwerk

  Alle voorzieningen en hulpverleners in Alblasserdam vormen een sociaal dorpsnetwerk. Hiermee willen wij u ondersteunen op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, participatie en werk.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin Alblasserdam

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle vragen over opgroeien en opvoeden.

 • Stichting Welzijn Alblasserdam

  De Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) maakt zich er sterk voor dat iedereen kan meedoen in de samenleving en biedt steun aan o.a. mantelzorgers.

 • Sociale Dienst Drechtsteden

  De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) helpt inwoners van de Drechtsteden die financiële problemen hebben, zonder werk zitten of ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Ook voor zelfstandig ondernemers is er een regeling.

 • Overige partnerorganisaties en hulpverlening

  In Alblasserdam en omgeving zijn verschillende hulpverleners bij wie u terecht kunt. Daarnaast werkt de gemeente samen met diverse organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Hieronder vindt u een korte beschrijving per organisatie en de link naar hun websites.

 • Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam

  De adviesraad adviseert de gemeente Alblasserdam op alle inspanningen die de gemeente verricht rond zelfredzaamheid, participatie, werk en inkomensondersteuning, zorg en jeugd.

 • Aangifte of melding van discriminatie

  Elke burger telt mee en hoort erbij, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking.

 • Vrijwilligersverzekering

  De gemeente vindt het belangrijk dat haar vrijwilligers goed verzekerd zijn tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk. Daarom is er al sinds 2001 een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor Alblasserdamse vrijwilligers.

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen

  Inwoners onderscheiden zich soms door hun grote inzet, prestatie, betrokkenheid of uitstraling. Die inwoners en organisaties worden na verloop van tijd soms letterlijk onderscheiden. Zij ontvangen dan een koninklijke onderscheiding.