Zorg en welzijn

Hieronder vindt u allerlei onderwerpen met betrekking tot zorg en welzijn. Klik op de rode titel voor meer informatie. Heeft u hulp nodig bij uw vragen, dan kunt u terecht bij het Brughuis.

 • Het Brughuis Alblasserdam

  Het Brughuis is er voor alle inwoners van Alblasserdam, van 0 tot 100+ jaar. Het is dé plek waar ouderen, ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terecht kunnen met alle vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging, ontwikkeling, welzijn, financiën en wonen. De professionele medewerkers denken graag met u, de inwoners van Alblasserdam, mee en zoeken eventueel de juiste deskundige in het netwerk.

 • Hulp bij geldzaken

  Wij willen een dorp zijn waar het goed wonen, werken en opgroeien is voor jong en oud. Geldzorgen en schulden kunnen dit in de weg staan. Voor advies of steun kunt u terecht bij het Brughuis in de Oude Bibliotheek. Ook zijn er veel voorzieningen en initiatieven in ons dorp die u kunnen helpen.

 • Wmo

  De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) biedt ondersteuning aan inwoners van 18 jaar en ouder met een psychiatrische aandoening en of chronische ziekte en of met een lichamelijke, verstandelijke of psychosociale beperking.

 • Vervoer met de Wijkhopper

  Vanaf 20 januari 2020 rijdt de Wijkhopper in Alblasserdam. De Wijkhopper is een veilig, comfortabel en elektrisch voertuig voor korte ritten in het dorp.

 • Cliëntondersteuning

  Het is niet altijd makkelijk om uw weg te vinden in de mogelijkheden, wetten en regels op het gebied van zorg en ondersteuning. Loopt u tegen problemen aan?
  Dan kunt u in Alblasserdam terecht bij het Brughuis.

 • Stichting Welzijn Alblasserdam

  De Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) maakt zich er sterk voor dat iedereen kan meedoen in de samenleving en biedt steun aan o.a. mantelzorgers.

 • Sociale Dienst Drechtsteden

  De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) helpt inwoners van de Drechtsteden die financiële problemen hebben, zonder werk zitten of ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Ook kan de SDD helpen bij een crisissituatie, bijvoorbeeld een dreigende uithuisplaatsing. Voor zelfstandig ondernemers is er ook een financiële regeling.

 • Overige partnerorganisaties en hulpverlening

  In Alblasserdam en omgeving zijn verschillende hulpverleners bij wie u terecht kunt. Daarnaast werkt de gemeente samen met diverse organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Hieronder vindt u een korte beschrijving per organisatie en de link naar hun websites.

 • Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam

  De adviesraad adviseert de gemeente Alblasserdam bij het maken en uitvoeren van beleid op het gebied van zorg en ondersteuning. De adviesraad bestaat uit vrijwilligers en een onafhankelijk voorzitter.

 • Aangifte of melding van discriminatie

  Elke burger telt mee en hoort erbij, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking.

 • Vrijwilligersverzekering

  De gemeente vindt het belangrijk dat haar vrijwilligers goed verzekerd zijn tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk. Daarom is er al sinds 2001 een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor Alblasserdamse vrijwilligers.

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen

  Inwoners onderscheiden zich soms door hun grote inzet, prestatie, betrokkenheid of uitstraling. Die inwoners en organisaties worden na verloop van tijd soms letterlijk onderscheiden. Zij ontvangen dan een koninklijke onderscheiding.

 • Dyslexiezorg

  Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dyslexiezorg.

 • MeeDenkers

  Heeft u vragen over bijvoorbeeld zorg, onderwijs of opvoeding? Heeft u hulp nodig maar weet u niet precies hoe u dit kunt regelen? De MeeDenkers kunnen u helpen.

 • LHBTI-beleid

  Sinds 2019 werkt een groep gemeenteraadsleden aan LHBTI-beleid. LHBTI staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse personen.

 • Inburgeren

  Wie in Nederland komt wonen moet inburgeren. Dit betekent de Nederlandse taal leren en begrijpen hoe Nederlanders wonen, werken en leven. Bij inburgeren hoort ook werk zoeken.

 • WhatsApp buurtpreventie

  Via WhatsApp kunnen wijkbewoners elkaar wijzen op verdachte of alarmerende situaties. In Alblasserdam zijn meerdere WhatsApp-groepen actief.

 • Sporten en bewegen

  Sporten en bewegen zorgen voor een betere conditie, meer spierkracht, een gezonde levensstijl, een goede nachtrust en minder gezondheidsklachten. Daarnaast kan samen sporten ook erg gezellig zijn. We willen dit dan ook mogelijk maken voor iedereen!