Zorg en welzijn

Hieronder vindt u allerlei onderwerpen met betrekking tot zorg en welzijn. Klik op de rode titel voor meer informatie. Heeft u hulp nodig bij uw vragen, dan kunt u terecht bij het Brughuis.

 • Het Brughuis Alblasserdam

  Het Brughuis is er voor alle inwoners van Alblasserdam, van 0 tot 100+ jaar. Het is dé plek waar ouderen, ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terecht kunnen met alle vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging, ontwikkeling, welzijn, financiën en wonen.

 • Hulp bij geldzaken

  Wij willen een dorp zijn waar het goed wonen, werken en opgroeien is voor jong en oud. Geldzorgen en schulden kunnen dit in de weg staan. In ons dorp zijn veel voorzieningen en initiatieven die u kunnen helpen.

 • Wmo

  De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) biedt ondersteuning aan inwoners van 18 jaar en ouder met een psychiatrische aandoening en of chronische ziekte en of met een lichamelijke, verstandelijke of psychosociale beperking.

 • Sociale Dienst Drechtsteden

  De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) helpt inwoners van de Drechtsteden die financiële problemen hebben, zonder werk zitten of ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Ook kan de SDD helpen bij een crisissituatie, bijvoorbeeld een dreigende uithuisplaatsing.

 • Vervoer met de Wijkhopper

  De Wijkhopper is een veilig, comfortabel en elektrisch voertuig voor korte ritten in het dorp. De Wijkhopper haalt u op bij uw voordeur.

 • Stichting Welzijn Alblasserdam

  De Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) maakt zich er sterk voor dat iedereen kan meedoen in de samenleving en biedt steun aan o.a. mantelzorgers.

 • Partnerorganisaties en hulpverlening

  In Alblasserdam en omgeving zijn verschillende hulpverleners bij wie u terecht kunt. Daarnaast werkt de gemeente samen met diverse organisaties op het gebied van zorg en welzijn.

 • Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam

  De adviesraad adviseert de gemeente Alblasserdam bij het maken en uitvoeren van beleid op het gebied van zorg en ondersteuning. De adviesraad bestaat uit vrijwilligers en een onafhankelijk voorzitter.

 • Aangifte of melding van discriminatie

  Elke burger telt mee en hoort erbij, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking.

 • Vrijwilligersverzekering

  De gemeente vindt het belangrijk dat haar vrijwilligers goed verzekerd zijn tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk. Daarom is er al sinds 2001 vrijwilligersverzekering afgesloten voor Alblasserdamse vrijwilligers.

 • Dyslexiezorg

  Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dyslexiezorg.

 • MeeDenkers

  Heeft u vragen over bijvoorbeeld zorg, onderwijs of opvoeding? Heeft u hulp nodig maar weet u niet precies hoe u dit kunt regelen? De MeeDenkers kunnen u helpen.

 • LHBTIQ+

  We vinden het belangrijk dat iedereen zich in Alblasserdam thuis en welkom voelt. Natuurlijk geldt dat ook voor de LHBTIQ+-gemeenschap. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Heb je vragen? Worstel je met je gevoelens of gedachtes? Of heb je tips of ideeën? We helpen je graag!

 • Inburgeren

  Wie in Nederland komt wonen moet inburgeren. Dit betekent de Nederlandse taal leren en begrijpen hoe Nederlanders wonen, werken en leven. Bij inburgeren hoort ook werk zoeken.

 • WhatsApp buurtpreventie

  Via WhatsApp kunnen wijkbewoners elkaar wijzen op verdachte of alarmerende situaties. In Alblasserdam zijn meerdere WhatsApp-groepen actief.

 • Sporten en bewegen

  Sporten en bewegen zorgen voor een betere conditie, meer spierkracht, een gezonde levensstijl, een goede nachtrust en minder gezondheidsklachten. Daarnaast kan samen sporten ook erg gezellig zijn. We willen dit dan ook mogelijk maken voor iedereen!

 • Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

  Bij het meldpunt kunnen huurders, woningzoekenden en anderen (al dan niet anoniem) terecht met signalen en meldingen over ongewenst verhuurgedrag.