Zorg en welzijn

 • Wmo

  De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) biedt ondersteuning aan inwoners van 18 jaar en ouder met een psychiatrische aandoening en of chronische ziekte en of met een lichamelijke, verstandelijke of psychosociale beperking.

 • Hulp bij armoede en schulden

  Wij willen een dorp zijn waar het goed wonen, werken en opgroeien is voor jong en oud. Geldzorgen en schulden kunnen dit in de weg staan. Samen met organisaties in het dorp zoals Schuldhulpmaatje en de Voedselbank proberen wij mensen die van weinig geld moeten rondkomen zo goed mogelijk te helpen.

 • Vervoer met de Wijkhopper

 • Cliëntondersteuning

  Het is niet altijd makkelijk om uw weg te vinden in de mogelijkheden, wetten en regels op het gebied van zorg en ondersteuning. Loopt u tegen problemen aan?
  Dan kunt u in Alblasserdam terecht bij de cliëntondersteuner van Vivenz.

 • Sociaal dorpsnetwerk

  Alle voorzieningen en hulpverleners in Alblasserdam vormen een sociaal dorpsnetwerk. Hiermee willen wij u ondersteunen op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, participatie en werk.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin Alblasserdam

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle inwoners van Alblasserdam, van 0 tot 100+ jaar. Het is dé plek waar ouderen, ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terecht kunnen met alle vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging, ontwikkeling, financiën en wonen. De professionele medewerkers denken graag met u, de inwoners van Alblasserdam, mee en zoeken eventueel de juiste deskundige in het netwerk. Zo maakt het CJG gezond en veilig opgroeien en wonen in Alblasserdam mogelijk.

 • Stichting Welzijn Alblasserdam

  De Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) maakt zich er sterk voor dat iedereen kan meedoen in de samenleving en biedt steun aan o.a. mantelzorgers.

 • Sociale Dienst Drechtsteden

  De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) helpt inwoners van de Drechtsteden die financiële problemen hebben, zonder werk zitten of ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Ook kan de SDD helpen bij een crisissituatie, bijvoorbeeld een dreigende uithuisplaatsing. Voor zelfstandig ondernemers is er ook een financiële regeling.

 • Overige partnerorganisaties en hulpverlening

  In Alblasserdam en omgeving zijn verschillende hulpverleners bij wie u terecht kunt. Daarnaast werkt de gemeente samen met diverse organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Hieronder vindt u een korte beschrijving per organisatie en de link naar hun websites.

 • Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam

  De adviesraad adviseert de gemeente Alblasserdam bij het maken en uitvoeren van beleid op het gebied van zorg en ondersteuning. De adviesraad bestaat uit vrijwilligers en een onafhankelijk voorzitter.

 • Aangifte of melding van discriminatie

  Elke burger telt mee en hoort erbij, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking.

 • Vrijwilligersverzekering

  De gemeente vindt het belangrijk dat haar vrijwilligers goed verzekerd zijn tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk. Daarom is er al sinds 2001 een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor Alblasserdamse vrijwilligers.

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen

  Inwoners onderscheiden zich soms door hun grote inzet, prestatie, betrokkenheid of uitstraling. Die inwoners en organisaties worden na verloop van tijd soms letterlijk onderscheiden. Zij ontvangen dan een koninklijke onderscheiding.

 • Route 22

  Kinderen en jongeren een podium bieden en een fijne jeugd bezorgen. Het zijn de belangrijkste doelen van Route22, een onderdeel van het jeugdbeleid van Alblasserdam.

 • Zorg- en welzijnroute

  Tijdens deze route gaan leerlingen van groep 7 van de basisscholen in Alblasserdam op bezoek bij bijvoorbeeld het verzorgingshuis, een fysiotherapiepraktijk of een consultatiebureau.

 • Fonds Julia en Beatrijs

  Het fonds Julia en Beatrijs is bedoeld voor hulp aan kinderen van 0 tot 23 jaar die opgroeien in gezinnen waar armoede heerst.

 • Dyslexiezorg

  Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dyslexiezorg.

 • MeeDenkers

  Heeft u vragen over bijvoorbeeld zorg, onderwijs of opvoeding? Heeft u hulp nodig maar weet u niet precies hoe u dit kunt regelen? De MeeDenkers kunnen u helpen.

 • LHBTI-beleid

  Sinds 2019 werkt een groep gemeenteraadsleden aan LHBTI-beleid. LHBTI staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse personen.