Wmo

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) biedt ondersteuning aan inwoners van 18 jaar en ouder met een psychiatrische aandoening en of chronische ziekte en of met een lichamelijke, verstandelijke of psychosociale beperking.

De Wmo maakt onderscheid tussen:

  • algemene voorzieningen: géén indicatie nodig
  • maatwerkvoorzieningen: wel een indicatie nodig (via het Wmo-loket of de Sociale Dienst Drechtsteden).
Algemene voorziening

Algemene voorzieningen zijn o.a.: mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk, Sociaal Raadslieden, bewonersondersteuning (Wonen en Leven), ontmoeting en activiteiten, ouderenondersteuning (allen via de Stichting Welzijn Alblasserdam/SWA) en cliëntondersteuning (via het CJG/Vivenz). Hiervoor heeft u géén indicatie nodig. Via het Wmo-loket (in het CJG), Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) krijgt u toegang tot een algemene voorziening.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het CJG biedt ondersteuning aan ouders en kinderen met vragen over gezondheid, opvoeden en veilig opgroeien. Bij het CJG zitten deskundigen op het gebied van Jeugdgezondheidszorg  (Consultatiebureau/Rivas), algemeen- jeugd- en schoolmaatschappelijk werk, cliëntondersteuners (Vivenz) en jeugdhulp (Stichting Jeugdteams). Ook het Wmo-loket is hier (tijdelijk) gevestigd. Het CJG bevindt zich in het Brughuis.

Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA)

SWA ondersteunt mensen in het vormgeven van hun eigen leven en het inrichten van hun leefomgeving. Via verschillende thema's als Vitaliteit en preventie, Mantelzorg, Wonen & Leven, Vrijwilligers en Sociaal Raadslieden zorgt SWA ervoor dat mensen actief mee kunnen doen in de samenleving en versterkt zij de sociale samenhang in wijken en buurten.

Maatwerkvoorziening

Maatwerkvoorzieningen zijn o.a.: hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, vervoer (rolstoel, scootmobiel), thuisbegeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf.  Voor deze voorzieningen heeft u een indicatie nodig. Voor de meeste voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. U kunt bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) terecht voor het aanvragen van een gesprek. Een Wmo-consulent komt dan bij u thuis voor een keukentafelgesprek. Ook via het Wmo-loket kunt u terecht voor het aanvragen van een maatwerkvoorziening.

Woningaanpassingen

Ook als het om ingewikkelde aanpassingen gaat of als u advies nodig heeft, kunt u een beroep doen op de Sociale Dienst Drechtsteden. De Sociale Dienst vergoedt een aantal zaken geheel of gedeeltelijk tot een maximum bedrag. De voorwaarde is dat er een medische noodzaak is. De Sociale Dienst Drechtsteden vergoedt geen aanpassingen in woningen in een verzorgingshuis, een wooncomplex voor ouderen, een psychiatrisch ziekenhuis en dergelijke. Dit geldt ook voor alle instellingen die via de WLZ (Wet Langdurige Zorg) betaald worden.