Partnerorganisaties en hulpverlening

In Alblasserdam en omgeving zijn verschillende hulpverleners bij wie u terecht kunt. Daarnaast werkt de gemeente samen met diverse organisaties op het gebied van zorg en welzijn.

 • Antesgroep (voorheen Bouman GGZ en Delta Psychiatrisch Centrum) is een organisatie gespecialiseerd in psychiatrie en verslaving
 • ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding.
 • DG&J Zuid-Holland Zuid (voorheen GGD) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en steunt de ontwikkeling van de inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid
 • De Hoop is een evangelische organisatie die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en verslavingsproblemen.
 • Drechtwerk organiseert werkplekken voor mensen die zich niet op eigen kracht op de arbeidsmarkt kunnen redden. De gemeente Alblasserdam is, net als de andere Drechtstedengemeenten, aangesloten bij deze sociale werkvoorziening.
 • Jeugd- en jongerenwerk Jeugd-Punt organisatie met enthousiaste medewerkers die gespecialiseerd zijn in het jongeren opbouwwerk. Zij stimuleren de jongeren te geloven in hun eigen kracht en talent.
 • Kledingbank. De Kledingbank verstrekt gratis kleding aan inwoners van Alblasserdam die met heel weinig moeten rondkomen.
 • Stichting Rechtswinkel Dordrecht verleent gratis rechtshulp aan iedereen die geen advocaat kan betalen.
 • Meldpunt Zorg en Overlast Maakt u zich ernstig zorgen om iemand in uw directe omgeving die mogelijk een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving? Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD.
 • Repaircafé Geen geld om iets te laten repareren? De vrijwilligers van het Repaircafé Alblasserdam maken gratis kapotte apparaten, meubilair, speelgoed, fietsen en nog veel meer. Lelsstraat 2 (ParticiPand). Open op woensdag van 10.00 tot 16.00 uur.
 • Schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers die hulp bieden aan mensen met schulden of dreigende schulden. Zij zijn een goede aanvulling op professionele schuldhulpverleners.
 • Vivenz. De maatschappelijk werkers van Vivenz bieden praktische ondersteuning bij het op orde brengen van het huishouden en veel voorkomende financiële problemen.
 • Voedselbank. De voedselbank geeft gratis voedsel aan inwoners van Alblasserdam die met heel weinig moeten rondkomen. Er gelden eisen om voor een voedselpakket in aanmerking te komen (zie: www.voedselbankennederland.nl).