Bestemmingsplannen in voorbereiding

Hier vindt u de bestemmingsplannen die we aan het voorbereiden zijn. Klik op de naam voor meer informatie.

 • Mercon Kloos

  Op het buitendijks gelegen voormalige bedrijventerrein Mercon Kloos aan de West Kinderdijk wil een projectontwikkelaar woningen bouwen en een aantal voorzieningen realiseren. Daarvoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het op 29 mei 2018 door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundig plan vormt een belangrijke basis voor het bestemmingsplan.

 • Oost-Kinderdijk nabij 9, Bockhorn

  Nabij de Oost-Kinderdijk 9 bereiden we voor de realisatie van 5 appartementen een bestemmingsplan voor.

 • Omgevingsvergunning/bestemmingsplan Schenk

  Schenk te Nieuwland Parc wil zijn activiteiten uitbreiden op de twee naastgelegen kavels. Hiervoor is een uitgebreide omgevingsvergunning en wijzigingsplan geluid nodig.

 • Ontwikkeling Goodman Hoogendijk

  Goodman B.V. wil een logistiek bedrijf vestigen aan de Hoogendijk 1 in Alblasserdam. Hiervoor is het nodig om een nieuw (postzegel) bestemmingsplan op te stellen voor het verleggen van de afvoerleiding van de waterzuivering. Ook komt er een wijzigingsplan voor de geluidsverdeling.

 • CKC locatie Alblasserdam

  Om op de locatie van de voormalige kantine van korfbalverenging CKC Kinderdijk (nabij de Boezem – De Kreken) 20 appartementen te kunnen bouwen, bereiden we een bestemmingsplan voor.

 • Oost Kinderdijk 209 Alblasserdam

  Om op de locatie van voormalige bedrijf Hardam zes woningen te kunnen bouwen, bereiden we een bestemmingsplan voor.

 • Oost Kinderdijk - Pijlstoep

  Er zijn plannen voor maximaal 18 nieuwe appartementen (Oost Kinderdijk 139-141), maximaal 18 nieuwe grondgebonden woningen (Oost Kinderdijk 187a), het saneren van een voormalige wasserij en behoud van een woning (Pijlstoep 31). Om dit alles te kunnen uitvoeren moeten bestemmingsplannen gewijzigd worden.