Oceanco

In het kader van het streven van de gemeente om de terreinen van het voormalige bedrijf Van der Giessen De Noord te Alblasserdam te transformeren naar een aantrekkelijk woon-werk- en verblijfsgebied is door scheepsbouwer Oceanco nog gekeken naar mogelijkheden om op de veranderende marktvraag en de realisatie van het woningbouwplan te kunnen anticiperen. Hiertoe wenst Oceanco haar activiteiten en bedrijfsondersteundende functies ter plaatse te verplaatsen ten opzichte van het geldende bestemmingsplan Herstelplan Alblasserdam en of uit te breiden.

De zuidzijde van het (eigen) terrein van de initiatiefnemer biedt, qua positionering, omvang en uitstraling voldoende mogelijkheden om te kunnen inspelen op de veranderende vraag vanuit de markt en de wijzigende omstandigheden ten gevolge van de woningbouwontwikkeling. Onderhavig bestemmingsplan biedt de planologische grondslag voor dit initiatief."

Ter inzage