Flexwoningen 'De Loopplank'

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam heeft besloten dat er 40 tot 60 tijdelijke woningen ('flexwoningen') aan de Pieter de Hoochplaats komen. Dit is op de plek waar vroeger de christelijke basisschool de Loopplank was gevestigd.

Ruimte op de huizenmarkt

De flexwoningen zijn bestemd voor jongeren, voor mensen die met spoed een huis nodig hebben en voor statushouders. De huizenmarkt staat op dit moment erg onder druk, ook in Alblasserdam. Het is moeilijk om aan een woning te komen. De gemeente wil graag iedereen die dat wil een fijne woonplek bieden in ons dorp. Daarom zijn er voor de komende jaren onder andere plannen voor het realiseren van nieuwbouwwoningen op het Wipmolenterrein, het Zuidelijk Havengebied en Kloos.

Flexwonen voor de kortere termijn 

Voor de kortere termijn wil het college flexwoningen laten plaatsen. Zo komt er sneller meer ruimte op de Alblasserdamse huizenmarkt. Bovendien kunnen we hiermee beter voldoen aan onze opgave om passende huisvesting voor statushouders te regelen. Statushouders, ook wel vergunninghouders genoemd, hebben een verblijfsvergunning en mogen in Nederland blijven wonen. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel vergunninghouders in een gemeente gehuisvest moeten worden. Het Rijk heeft daarnaast een dringend beroep op gemeenten gedaan om de situatie die in de asielopvang Ter Apel is ontstaan te ontlasten door asielzoekers of extra statushouders te huisvesten. Samen met de gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben we hier gehoor aan gegeven, waarbij Alblasserdam extra statushouders voor haar rekening neemt en andere gemeenten de asielopgave oppakken. Hiermee draagt iedere gemeente bij aan een (tijdelijke) oplossing voor de ontstane situatie.

Flexwoningen 

De bedoeling is dat de flexwoningen in het eerste kwartaal van 2024 bewoond kunnen worden. Ze blijven maximaal 15 jaar staan. De woningen zijn bedoeld voor mensen die moeilijk passende woonruimte kunnen vinden. Het gaat om zogenoemde 'doorstroomwoningen'. Hiermee wordt bedoeld dat de bewoners zo snel als mogelijk doorstromen naar een normale, permanente woning om zo weer ruimte te bieden aan anderen in de flexwoning. In elke woning kunnen één of twee personen wonen. 

Na onderzoek bleek de locatie aan de Pieter de Hoochplaats het meest geschikt om op korte termijn flexwoningen te plaatsen. We hebben daarbij onder meer gekeken naar de grootte van een locatie, wie eigenaar is van de grond, welke voorzieningen al aanwezig zijn, de kosten, de snelheid waarmee de woningen gerealiseerd kunnen worden en de visie op de ontwikkeling van ons dorp (Fit & Groen). 

Projectplan

In dit projectplan staan alle belangrijke randvoorwaarden omschreven, zoals de aanleiding van het project, het doel, de opdracht en financiële kaders. Door dit document kan de projectgroep nu echt van start.

De exacte inrichting van de locatie voor de flexwoningen is nog niet bekend. Woonkracht10 gaat een eerste plan uitwerken. Zodra dit is uitgewerkt, organiseren we samen een informatieavond. In de tussentijd kunt u terecht op deze website. Als er nieuwe informatie is, delen wij dit hier.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief over dit project. U ontvangt dan uitsluitend nieuwsbrieven over dit project.

Vragen?

Heeft u nu al vragen of wilt u suggesties met ons delen, kijkt u dan hieronder of uw vraag erbij staat. Zo niet, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via 14078 of via flexwonen@alblasserdam.nl.

 

Wat zijn flexwoningen?

Flexwoningen zijn tijdelijke woningen. Het is de bedoeling dat de bewoners zo snel mogelijk doorstromen naar een permanente woning. 

Waarom komen deze woningen er?

De huizenmarkt staat op dit moment erg onder druk, ook in Alblasserdam. Het is moeilijk om aan een woning te komen. De gemeente wil graag iedereen die dat wil een fijne woonplek bieden in ons dorp. Daarom zijn er voor de komende jaren onder andere plannen voor het realiseren van nieuwbouwwoningen op het Wipmolenterrein, het Zuidelijk Havengebied en Kloos. Voor de kortere termijn wil het college flexwoningen laten plaatsen. Zo komt er sneller meer ruimte op de Alblasserdamse huizenmarkt.

Welke mensen komen er te wonen?

De flexwoningen zijn bestemd voor jongeren, voor mensen die met spoed een huis nodig hebben en voor statushouders.

Hoeveel woningen komen er?

Er komen 40 tot 60 flexwoningen. Het exacte aantal woningen volgt bij de uitwerkingen van het plan. In elke woning kunnen 1 of 2 personen wonen.

Wanneer komen de woningen er?

Het is de bedoeling dat de woningen in het eerste kwartaal van 2024 bewoond kunnen worden.

Wat zijn statushouders?

Statushouders, ook wel vergunninghouders genoemd, hebben een verblijfsvergunning en mogen in Nederland blijven wonen. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel vergunninghouders in een gemeente gehuisvest moeten worden. Het Rijk heeft daarnaast een dringend beroep op gemeenten gedaan om de situatie die in de asielopvang Ter Apel is ontstaan te ontlasten door asielzoekers of extra statushouders te huisvesten. Samen met de gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben we hier gehoor aan gegeven, waarbij Alblasserdam extra statushouders voor haar rekening neemt en andere gemeenten de asielopgave oppakken. Hiermee draagt iedere gemeente bij aan een (tijdelijke) oplossing voor de ontstane situatie.

Hoeveel statushouders moeten er in Alblasserdam komen?

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel vergunninghouders in een gemeente gehuisvest moeten worden. Het Rijk heeft daarnaast een dringend beroep op gemeenten gedaan om de situatie die in de asielopvang Ter Apel is ontstaan te ontlasten door asielzoekers of extra statushouders te huisvesten. Samen met de gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben we hier gehoor aan gegeven, waarbij Alblasserdam extra statushouders voor haar rekening neemt en andere gemeenten de asielopgave oppakken. Hiermee draagt iedere gemeente bij aan een (tijdelijke) oplossing voor de ontstane situatie. Ons aandeel in dit regionale bod is het huisvesten van extra statushouders bovenop onze reguliere taakstelling, te weten 15 personen extra gedurende vijf jaar.

Onze reguliere taakstelling bedraagt voor de eerste helft van 2023 25 personen en komt in 2023 vermoedelijk boven de 50 uit (in het eerste half jaar van 2023 25 personen, t.o.v. 41 in geheel 2022). Woonkracht10 heeft de afgelopen jaren kunnen voldoen aan de reguliere taakstelling, maar de huidige woningvoorraad is niet meer toereikend voor deze aantallen.

Wat is een spoedzoeker?

Een spoedzoeker is iemand voor wie met spoed een woning nodig heeft. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die uit maatschappelijke opvang komen. Het kan ook gaan om mensen die (tijdelijk) hun huis uit moeten. 

Wat is een jongere?

Samen met Woonkracht10 gaan wij de definitie van jongeren verder uitwerken. 

Hoelang blijven de woningen staan?

De woningen blijven maximaal 15 jaar staan. Het gaat om 'doorstroomwoningen’. Hiermee wordt bedoeld dat de bewoners zo snel als mogelijk verhuizen naar een permanente woning. De bewoners wonen hier dus tijdelijk.

Mijn kind kan ook geen huis vinden. Kan die ook in zo'n flexwoning komen te wonen?

Onze partner Woonkracht10 gaat een toewijzingsbeleid maken.

Wanneer kan ik me inschrijven voor zo'n woning?

Onze partner Woonkracht10 gaat een plan maken. Deze vraag kan later worden beantwoord

Is er begeleiding voor deze bewoners?

Onze partner Woonkracht10 gaat een toewijzingsbeleid maken, daarna wordt het antwoord op deze vraag ook duidelijk.

Waarom deze locatie en niet ergens anders?

Na onderzoek bleek de locatie aan de Pieter de Hoochplaats het meest geschikt om op korte termijn flexwoningen te plaatsen. We hebben daarbij onder meer gekeken naar de grootte van een locatie, wie eigenaar is van de grond, welke voorzieningen al aanwezig zijn, de kosten, de snelheid waarmee de woningen gerealiseerd kunnen worden en de visie op de ontwikkeling van ons dorp (Fit & Groen)

Kan ik nog meepraten gedurende dit project?

De locatiekeuze staat vast. Het proces om te komen tot een plan wordt nog uitgedacht. Wij hebben aandacht voor participatie.

Hoe kan ik mijn mening geven?

U kunt contact opnemen per e-mail via flexwonen@alblasserdam.nl of bellen naar 14 078.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt contact opnemen per e-mail via flexwonen@alblasserdam.nl of bellen naar 14 078.