Nieuwsberichten Flexwoningen 'De Loopplank'

Hieronder ziet u een overzicht van alle nieuwsberichten over het project.

  • Projectplan Flexwoningen Alblasserdam “De Loopplank”

    16 mei 2023

    Het projectplan Flexwoningen Alblasserdam “De Loopplank” is dinsdag 16 mei besproken met het gemeentebestuur. De omwonenden zijn per digitale nieuwsbrief geïnformeerd en ontvangen nog een brief. Ook worden zij gevraagd om voorafgaand aan de bouw deel te nemen in een adviesgroep.

  • Flexwonen aan de Pieter de Hoochplaats

    23 maart 2023

    Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam heeft besloten dat er 40 tot 60 tijdelijke woningen ('flexwoningen') aan de Pieter de Hoochplaats komen. Dit is op de plek waar vroeger de christelijke basisschool de Loopplank was gevestigd. Op 23 maart 2023 worden de omwonenden van deze locatie via een brief op de hoogte gesteld.