Woensdag 20 maart inloopbijeenkomst Flexwoningen ‘De Loopplank’

De gemeente Alblasserdam en Woonkracht10 organiseren een inloopbijeenkomst over het project de Loopplank. Omwonenden en andere belangstellenden krijgen de gelegenheid om meer te weten te komen over de ontwikkelingen van flexwoningen op deze locatie.

De inloopbijeenkomst vindt plaats op 20 maart 2024 in de huidige school De Loopplank tussen 16.00 en 19.00 uur. Tijdens de inloop zullen medewerkers van de gemeente Alblasserdam en Woonkracht10 meer vertellen over de sloop van de school, hoe de nieuwe woningen eruit komen te zien en wanneer de bouw van start gaat. 

Meer woonruimte

De gemeente Alblasserdam werkt voor deze flexwoningen nauw samen met woningcorporatie Woonkracht10. Wethouder Margreet de Deugd en Woonkracht10-bestuurder Liesbeth Groeneveld die zich samen met mede-bestuurder Erwin Zwijnenburg hard heeft gemaakt voor de realisatie van de woningen, zijn blij met de komst van de flexwoningen. Margreet de Deugd stelt desgevraagd: “Er hebben diverse ontwerpen op tafel gelegen om de woningen op deze plek mogelijk te maken. Mede dankzij de bijdrage van de klankbordgroep ligt er nu een gedragen voorstel op tafel. We zien uit naar de realisatie en naar de extra woonruimte die hiermee beschikbaar komt in Alblasserdam.” Liesbeth Groeneveld hecht waarde aan de betekenis die de flexwoningen hebben voor woningzoekenden: “De flexwoningen geven op korte termijn nieuwe woonmogelijkheden voor Alblasserdamse jongeren, spoedzoekers en statushouders die anders nog veel langer op woonruimte hadden moeten wachten en het is fijn dat dat in goede samenwerking met gemeente en omwonenden mogelijk is gemaakt.”

Doelgroepen

De 46 woningen zijn bedoeld voor drie groepen: spoedzoekers, statushouders en Alblasserdamse starters. De woningen worden gelijk verdeeld over deze drie groepen. Het is de verwachting dat de eerste bewoners in het eerste kwartaal van 2025 hun intrek nemen in de woningen.

Meer informatie is te vinden op www.alblasserdam.nl/flexwonen.