Zuidelijk Havengebied Alblasserdam

Het Zuidelijk Havengebied verandert in een prettige plek om te wonen, te werken en te verblijven. Er komen verschillende soorten woningen, parkeerplaatsen en veel groen. Sporten en/of horecabezoek wordt wellicht ook mogelijk.

Zuiderstek2022-ceesvdwal_18 webformaat

Plan op hoofdlijnen

Op 21 december 2021 ging de gemeenteraad akkoord met een plan op hoofdlijnen. In het gebied bij de haven komen ongeveer 152 woningen. Daarvan zijn ongeveer 60 sociale huur- of sociale koopwoningen. Ook is er ruimte voor kleine bedrijven, bijvoorbeeld horeca of een sportschool. Een parkeergarage en parkeerplaatsen in de open lucht zorgen voor voldoende parkeerruimte. 

Definitief ontwerp

De ontwikkelaar is bezig om het plan uit te werken in een definitief ontwerp. We verwachten dat de gemeenteraad dit definitief ontwerp eind 2022 kan beoordelen. 

Waterkering

Vanwege het hoogwaterbeschermingsprogramma van het Rijk moet de kwaliteit van de dijk bij Dam, Haven en Cortgene worden onderzocht. Er is een kort onderzoek gedaan naar de waterkering bij de Marineweg. De eerste verkenning van het waterschap geeft aan dat de dijk goed genoeg is. Daarom is het niet nodig om snel maatregelen te nemen. De waterkering wordt aangepast op het moment dat de planning van het waterschap dit aangeeft. Dat zal ruim na 2026 zijn.

Geschiedenis

Sinds 2000 zijn er verschillende plannen gemaakt voor het opknappen van het Zuidelijk Havengebied. In 2019 stemde de gemeenteraad ermee in om dit bij een marktpartij neer te leggen. Na een selectieproces sloot de gemeente in november 2020 een overeenkomst met De Langen en Van den Berg/Stevast Ontwikkeling. In de Tijdlijn ziet u in vogelvlucht een overzicht van besluiten en werkzaamheden over en in het havengebied.