Zuidelijk Havengebied Alblasserdam

Het Zuidelijk Havengebied verandert in een prettige plek om te wonen, te werken en te verblijven. Er komen verschillende soorten woningen, parkeerplaatsen en veel groen. Sporten en/of horecabezoek wordt wellicht ook mogelijk.

Zuiderstek2022-ceesvdwal_18 webformaat

Plan op hoofdlijnen

Op 21 december 2021 ging de gemeenteraad akkoord met een plan op hoofdlijnen. In het gebied bij de haven komen ongeveer 152 woningen in verschillende prijsklassen. Het programma kent zowel appartementen in het sociale segment als eengezinswoningen en appartementen in het (middel)hoge segment. 

Voorlopig programma

  • 11 grondgebonden eengezinswoningen, vrije sector koop
  • 53 appartementen, vrije sector koop
  • 28 appartementen, vrije sector huur
  • 60 appartementen, sociaal segment, waarvan minimaal 45 sociale huur
  • Voor de resterende 15 woningen in het sociale segment wordt gedacht aan woningen voor starters en senioren. Het plan voorziet in gemeenschappelijke daktuinen met veel groen waar bewoners kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten.

Ook is er ruimte voor kleine bedrijven, bijvoorbeeld horeca of een sportschool. Een parkeergarage en parkeerplaatsen in de open lucht zorgen voor voldoende parkeerruimte. 

Geschiedenis

Sinds 2000 zijn er verschillende plannen gemaakt voor het opknappen van het Zuidelijk Havengebied. In 2019 stemde de gemeenteraad ermee in om dit bij een marktpartij neer te leggen. Na een selectieproces sloot de gemeente in november 2020 een overeenkomst met De Langen en Van den Berg & Stevast Ontwikkeling. In de Tijdlijn ziet u in vogelvlucht een overzicht van besluiten en werkzaamheden over en in het havengebied.