Oost Kinderdijk 209 Alblasserdam

Om op de locatie van voormalige bedrijf Hardam zes woningen te kunnen bouwen, bereiden we een bestemmingsplan voor.

Op 22 februari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het besluit hogere grenswaarden heeft het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam op 21 december 2021 vastgesteld. In de bekendmaking van het bestemmingsplan leest u hoe u op de voorgenomen ontwikkeling kunt reageren. Op de website Ruimtelijke Plannen ziet u een kaart van het gebied.

Bijlagen bij de toelichting

Anterieure overeenkomst

Op 14 februari 2022 heeft de gemeente Alblasserdam met Plan van Oost-Kinderdijk B.V. een anterieure overeenkomst getekend.
Zakelijke beschrijving Anterieure overeenkomst