De Wipmolen

De initiatiefnemers, Dudok Real Estate en Woonkracht10, hebben de handen ineengeslagen om op de locatie 36 woningen te realiseren, waarvan 11 sociale huurwoningen en 25 koopwoningen.

Op 22 september 2022 heeft de gemeenteraad besloten om de benodigde omgevingsvergunning bouw onder toepassing van de coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening gelijktijdig voor te bereiden en te behandelen met het voor het plan op te stellen bestemmingsplan De Wipmolen.

Op 29 september 2023 is door initiatiefnemer de omgevingsvergunning bouw aangevraagd. Onderhavig bestemmingsplan biedt hiervoor de planologische grondslag. Gelet op de coördinatieregeling dient nu gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan het ontwerp-omgevingsvergunning bouw ter inzage te worden gelegd.

Ter inzage