CKC locatie Alblasserdam

Om op de locatie van de voormalige kantine van korfbalverenging CKC Kinderdijk (nabij de Boezem – De Kreken) 20 appartementen te kunnen bouwen, bereiden we een bestemmingsplan voor.

We hebben een voortontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en vervolgens het ontwerpbestemmingsplan. Op 30 november 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. U vindt de stukken hieronder.

Voorontwerpbestemmingsplan

Ontwerpbestemmingsplan

Vastgesteld bestemmingsplan

Op 30 november 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De stukken staan hieronder. In de bekendmaking van het bestemmingsplan leest u hoe u op de voorgenomen ontwikkeling kunt reageren.