Onderhoud en herinrichting

  • Reconstructie Kerkstraat/Oude Lijnbaan

    In overleg met wijkbewoners en andere betrokkenen gaan we de Kerkstraat en de Oude Lijnbaan opknappen.

  • Reconstructie De Vang

    De Vang is ernstig verzakt. Dit heeft gevolgen voor de werking van het riool. Daarom gaan we het riool vervangen en de straat ophogen tot het oorspronkelijke niveau.