Onderhoud en herinrichting

 • Reconstructie Kerkstraat/Oude Lijnbaan

  In overleg met wijkbewoners en andere betrokkenen gaan we de Kerkstraat en de Oude Lijnbaan opknappen.

 • Groot onderhoud Baandersstraat

  De Baandersstraat is eind jaren 50 van de vorige eeuw aangelegd. Sinds die tijd is de straat flink veranderd. De laatste grote verandering was de bouw van koopwoningen aan de noordwestzijde. Inmiddels is de straat aan onderhoud toe.

 • Reconstructie De Vang

  De Vang is ernstig verzakt. Dit heeft gevolgen voor de werking van het riool. Daarom gaan we het riool vervangen en de straat ophogen tot het oorspronkelijke niveau.

 • Asfalteren Helling-Dam-Haven

  22 augustus 2022

  Tussen maandag 24 en vrijdag 28 oktober krijgen de De Helling, Dam en Haven een nieuwe asfalt laag. Dit is nodig om de weg veilig en begaanbaar te houden. Aannemer KWS voert dit werk uit in opdracht van de gemeente. Er zijn op verschillende momenten wegafsluitingen. Hieronder leest u meer over de werkzaamheden en wat u zelf kunt doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.