Onderhoud en herinrichting

 • Reconstructie Kerkstraat/Oude Lijnbaan

  In overleg met wijkbewoners en andere betrokkenen gaan we de Kerkstraat en de Oude Lijnbaan opknappen.

 • Groot onderhoud Baandersstraat

  De Baandersstraat is eind jaren 50 van de vorige eeuw aangelegd. Sinds die tijd is de straat flink veranderd. De laatste grote verandering was de bouw van koopwoningen aan de noordwestzijde. Inmiddels is de straat aan onderhoud toe.

 • Binnentuin Eksterstraat/Waalsingel

  De binnentuin tussen de Eksterstraat en de Waalsingel wordt opgeknapt. Woonkracht10, de SWA en de gemeente Alblasserdam werken samen met de omwonenden aan een plan en de uitvoering.

 • Reconstructie De Vang

  De Vang is ernstig verzakt. Dit heeft gevolgen voor de werking van het riool. Daarom gaan we het riool vervangen en de straat ophogen tot het oorspronkelijke niveau.