Aanpak Staatsliedenbuurt-Noord

De Staatsliedenbuurt krijgt een flinke opknapbeurt. De gemeente pakt meerdere problemen aan voor een toekomstbestendige inrichting van de buurt.

Wat gaan we doen en waarom?

Afvalinzameling
Het losliggend afval rondom de ondergrondse containers voor de woningen aan de Hogendorpweg zorgen voor overlast bij bewoners. Door de afvalinzameling te verplaatsen naar de voorkant van de straat verhelpen we het probleem. Er komen twee milieustraten (plekken waar u uw afval naartoe kunt brengen).

Meer parkeerplaatsen
Steeds meer bewoners bezitten een auto. De parkeerdruk in de Staatsliedenbuurt-Noord is dermate groot dat wij hier iets mee moeten doen. Om meer parkeergelegenheid te realiseren, worden de kleine speeltuinen aan het einde van de U-vormige straten verwijderd voor parkeerplaatsen. De speeltoestellen die in goede staat zijn worden hergebruikt.

Grote centrale speelplek
Bij het Boerenpad is veel ruimte om te spelen en ontmoeten. De gemeente heeft het Boerenpad daarom als locatie gekozen voor een grote centrale speelplein. Er komen speeltoestellen voor elke leeftijdsgroep. Ook aan minder validen is gedacht. Zo is er voor ieder wat wils.

Vervangen riolering
De riolering is aan vervanging toe. Het riool is verzakt en verouderd. Het nieuwe riool is straks toekomstbestendig waarmee we beter voorbereid zijn op extreem weer.

Herinrichting & groen
De straten en trottoirs worden een jaar na het vervangen van de riolering opgehoogd. De ondergrond zal namelijk na werkzaamheden aan de riolering in het eerste jaar een stuk verzakken. Na een jaar hebben we de snelste verzakkingen gehad en kunnen we de straten ophogen.
Ook is er aandacht voor groen. Waar het kan wordt er extra groen toegevoegd en waar het nodig is wordt groen vervangen. 

De werkzaamheden

 • Realiseren van milieustraten (realiseren in 2024);
 • Omvormen van de huidige speelplekken (realiseren in 2024);
 • Realiseren van een nieuwe centrale speelplek in het Boerenpad (realiseren in 2024);
 • Verwijderen van de oude riolering (realiseren in 2025); 
 • Aanbrengen van de nieuwe riolering (realiseren in 2025);
 • Ophogen van de straten (realiseren met de herinrichting);
 • Herinrichten trottoirs, parkeerplaatsen en de rijbaan (realiseren met de herinrichting); 
 • Aanbrengen van nieuwe groenvoorzieningen en verbeteren van de huidige groenvoorzieningen (realiseren met de herinrichting).

Planning en locaties

De werkzaamheden starten in het laatste kwartaal van 2024 met het verwijderen van de kleine speelplekken voor meer parkeergelegenheid. Ook het verplaatsen van de afvalinzameling wordt dan opgepakt. De reconstructiewerkzaamheden voeren we in 2025 in twee fases uit. In de eerste fase wordt het riool vervangen. Een jaar later worden de straten en trottoirs opgehoogd en wordt het groen aangepakt. Bewoners worden hierover tijdig geïnformeerd.

Locaties werkzaamheden:

 • Groen van Prinsterenstraat
 • Troestrastraat
 • Van Oldenbarneveldstraat
 • Johan de Wittstraat
 • Boerenpad

Participatie

In november 2023 hebben bewoners tijdens een inloopavond informatie gehad over de rioolwerkzaamheden en de herinrichting van de straten. Ook hebben bewoners hun wensen en ideeën met de gemeente gedeeld. Waar mogelijk worden deze ideeën meegenomen in het definitief ontwerp van de herinrichting.

Vragen of opmerking?

U kunt uw vraag of opmerking mailen naar projecten@alblasserdam.nl of bel en vraag naar de afdeling Buitenruimte via het telefoonnummer 14-078.