Flexwonen aan de Pieter de Hoochplaats

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam heeft besloten dat er 40 tot 60 tijdelijke woningen ('flexwoningen') aan de Pieter de Hoochplaats komen. Dit is op de plek waar vroeger de christelijke basisschool de Loopplank was gevestigd. Op 23 maart 2023 worden de omwonenden van deze locatie via een brief op de hoogte gesteld.

Ruimte op de huizenmarkt 

Burgemeester Jan Heijkoop zegt: "Woningnood speelt in het hele land, ook in Alblasserdam. Als gemeente Alblasserdam hebben wij een verantwoordelijkheid in het bijdragen aan het vraagstuk rondom de huisvesting van statushouders. Tegelijkertijd willen wij ook woonruimte bieden aan jongeren en mensen die om uiteenlopende redenen met spoed een woning zoeken in ons dorp. De bouw van 40 tot 60 flexwoningen draagt op korte termijn bij aan deze uitdagingen. Ik ben er trots op dat we niet alleen maar praten, maar ook concreet handelen in Alblasserdam."

Meer informatie en een lijst met vragen en antwoorden staat op de pagina over flexwonen.