Terrasvergunning

Als u een terras bij uw horecagelegenheid wilt uitbaten heeft u een vergunning nodig.

 U heeft een terrasvergunning nodig als u een terras exploiteert en u geen exploitatievergunning voor de inrichting nodig heeft.

Terrasvergunning aanvragen

U kunt de vergunning digitaal of schriftelijk aanvragen.

Digitaal

U kunt de vergunning digitaal aanvragen via dit online formulier

Schriftelijk

Met dit formulier vraagt u een terrasvergunning aan.

Na de aanvraag

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag hoort u of u de terrasvergunning krijgt.

Kosten

Meer informatie over de kosten vindt u in de legesverordening.

Maak uw aanvraag compleet

Omdat u een terrasvergunning aanvraagt met een aanvraag voor een exploitatievergunning voor een horeca-inrichting, verwijzen wij u naar de pagina over het aanvragen van een exploitatievergunning.

Openingstijden terras

De openingstijden van uw terras zijn in principe gelijk aan de openingstijden van uw daaraan gekoppelde horecabedrijf, maar kunnen in bijzondere situaties daarvan afwijken.

Geldigheidsduur

Uw terrasvergunning is geldig voor onbepaalde tijd.